Kamer wil rol Ascert inperken bij asbestsanering

Foto: Ronald Hissink - Foto: RONALD HISSINK
Foto: Ronald Hissink

De Tweede Kamer wil de rol van de asbestsaneerders via de Stichting Certificatie Asbest (Ascert) verkleinen.

In een motie van Chris Stoffer (SGP) en Maurits von Martels (CDA) vraagt het parlement de regering om te zorgen dat Ascert geen enkele inhoudelijke invloed kan hebben op de toepassing van innovatieve werkwijze. Alleen de PVV stemde tegen de motie.

‘Asbestmonopolie’

De bepalende rol van Ascert bij de asbestsanering is verschillende sectoren al lang een doorn in het oog. LTO Nederland heeft samen branchevereniging Aedes van woningcorporaties, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Eigen Huis in de kamer gelobbyd om het ‘asbestmonopolie’ te beëindigen.

Rol van asbestsaneerders

Nijmeegs hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot bepleit al langer de rol van asbestsaneerders in Ascert te verkleinen. Vorig jaar constateerde hij dat Ascert, die de risico-beoordeling doet, in feite gecontroleerd wordt door de asbestsaneerders zelf. “De meerderheid in het bestuur van Ascert en het college van deskundigen wordt gevormd door de asbestonderzoekers en -saneerders zelf”, aldus Helsloot.

Stoffer zei daarover in het parlement: “Stichting Ascert lijkt verstrengeld met marktpartijen die geld verdienen met onder meer de inventarisatiewerkzaamheden. Dat is naar mijn beleving niet gezond. Juist die partijen hebben immers geen belang bij goedkopere saneringsmethoden.”

Belang van innovatie

Staatssecretaris Tamara van Ark onderstreept het belang van innovatie, ook bij sanering van asbest: “Het is wel van belang om daarbij vast te stellen dat we niet moeten inboeten aan veiligheid, want asbest is en blijft gevaarlijk. Wel willen we dat innovatieve ideeën sneller beoordeeld kunnen worden, zodat nieuwe werkwijzen sneller op de markt kunnen komen. Innoveren loont.”

Opnieuw onderzoek

In de motie van de Kamerleden Stoffer en Von Martels wordt geconstateerd dat aantoonbaar veilige en innovatieve methoden voor sanering van asbest ondanks eerder aangenomen moties nog steeds niet zijn toegelaten en dat steeds opnieuw onderzoek gevraagd wordt, terwijl onderzoek van TNO op basis van meetgegevens de veiligheid van sommige methoden al heeft bevestigd.

De regering heeft in 2012 een afspraak gemaakt met Ascert. Die afspraak moet worden ontbonden, vindt de Tweede Kamer.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer