Kamer wil stimulans biobased bouwmaterialen in bouwbesluit

18-10 | |
Oogst van olifantsgras. - Foto: Koos van der Spek
Oogst van olifantsgras. - Foto: Koos van der Spek

De Tweede Kamer wil dat het bouwbesluit zodanig wordt aangepast dat er meer vraag komt naar in Nederland geteelde biogrondstoffen als vlas, hennep, lisdodde, zonnekroon en olifantsgras en grondstoffen uit reststoffen van de Nederlandse land- en tuinbouw zoals stro en stengels.

De Kamer stemde voor een motie van Pieter Grinwis (CU) en Faissal Boulakjar (D66). “Biobased bouw- en isolatiematerialen bieden kansen voor bouw en landbouw, zowel voor CO2-reductie en -opslag als voor nieuw verdienvermogen voor boeren in Nederland”, aldus Grinwis.

Hij ziet in het bouwbesluit kansen om het gebruik en daarmee ook de teelt van biogrondstoffen te stimuleren. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening reageerde bij het indienen van de motie enthousiast, maar benadrukte ook dat de uitvoering ervan niet zo eenvoudig is. “In de techniek is het nog knap ingewikkeld”, aldus De Jonge.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer