Kamer wil verbod op middelen in uiterwaarden

05-07 | |
Foto: Michel Velderman
Foto: Michel Velderman

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet in uiterwaarden en buitendijkse gebieden aan banden worden gelegd. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel daartoe van GroenLinks, D66 en PvdA.

Een Kamermeerderheid wil bovendien in de wet opnemen dat het gebruik van ‘gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen’ ten opzichte van 2021 met de helft wordt verminderd in 2025 en met 95% in 2030. Een voorstel daartoe van Partij voor de Dieren kreeg een meerderheid.

CDA: uitstel

Het aannemen van beide wijzigingsvoorstellen in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is voor het CDA reden om de stemming over het gehele wetsvoorstel uit te stellen. CDA’er Jaco Geurts vroeg dinsdag 5 juli na het aannemen van de wijzigingsvoorstellen, om de stemming over het gehele wetsvoorstel tot donderdag 7 juli uit te stellen.

Gebruik door particulieren

Het gehele wetsvoorstel gaat eigenlijk over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren. De twee aangenomen wijzigingsvoorstellen hebben echter direct betrekking op het gebruik door de landbouw.

Vervuiling oppervlaktewater voorkomen

Een van de twee wijzigingsvoorstellen heeft tot doel vervuiling van oppervlaktewater te voorkomen. Volgens een toelichting bij het amendement kunnen resten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen, waardoor er mogelijk schade is voor het waterleven en risico’s ontstaan voor de drinkwaterwinning. Met deze wetswijziging zou de minister meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen. Met de wet zou er nog niet direct een verbod komen. Daarvoor moet een aparte regeling (algemene maatregel van bestuur) worden ingezet.

Stoffen uitfaseren

Het aangenomen wijzigingsvoorstel van de Partij voor de Dieren houdt in dat er maatregelen getroffen kunnen worden om het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen uit te faseren. Het wetsvoorstel noemt daarbij stoffen “die zeer giftig zijn, moeilijk biologisch afbreekbaar, kankerverwekkend, ophopend in de voedselketen en/of dat ze het DNA van mensen kunnen beschadigen.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer