Kamerleden willen transparantie veevoermaatregel

Kamerladen Jaco Geurts (CDA, links op de foto) en Roelof Bisschop (SGP, rechts) overleggen in de Tweede Kamer (archieffoto) tijdens een debat met landbouwminister Schouten. Verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer hebben bedenkingen bij de nieuwe feiten over de voermaatregel, die donderdag 30 juli bekend zijn geworden. -  Foto: ANP
Kamerladen Jaco Geurts (CDA, links op de foto) en Roelof Bisschop (SGP, rechts) overleggen in de Tweede Kamer (archieffoto) tijdens een debat met landbouwminister Schouten. Verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer hebben bedenkingen bij de nieuwe feiten over de voermaatregel, die donderdag 30 juli bekend zijn geworden. - Foto: ANP

In de eerste 24 uur na het kort geding over de onderbouwing van de veevoermaatregel kruipen Tweede Kamerleden in de pen om hun verontwaardiging te uiten.

Het ontbreken van documenten met een rekenmethode leidt tot een waslijst aan Kamervragen en het verzoek deze zo snel mogelijk te beantwoorden. De tijd dringt, over een maand moet de veevoermaatregel ingaan.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf tijdens de zitting in Den Haag aan geen documenten achter te houden, omdat die er simpelweg niet zijn. De claim van Staf en SCC dat ‘het plan in het hoofd van een ambtenaar’ zit die momenteel op vakantie is, ligt genuanceerder volgens het ministerie. “Daar is een team mee gemoeid en voor de geplande toelichting is het handig als de specialist op dit gebied aanwezig is”, aldus een woordvoerder van LNV.

Er is nog geen datum dat de boerenstichtingen en het ministerie om tafel gaan, maar de toezegging voor een afspraak staat. Er wordt gezocht naar een datum waarop de coördinerend ambtenaar aanwezig kan zijn. Tot het zover is, willen de organisaties uitstel van de voermaatregel.

Ongeloof in de Kamer

Het feit dat er geen documentatie is over de rekenmethode, leidt tot ongeloof in boerenkringen én in de politiek. Wat betreft Kamerlid Bisschop (SGP), stelt het ministerie de regels uit. Forum voor Democratie wil de maatregel helemaal van de baan hebben.

Ook coalitiepartijen VVD en CDA zijn niet te spreken over de gang van zaken, getuige de vragen van Jaco Geurts en Mark Harbers. Ze willen dat het ministerie ook alle correspondentie met Wageningse UR, die eigenaar van de onderliggende gegevens is, naar de Kamer stuurt. Dat geldt ook voor de correspondentie met de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. Behalve het ontbreken van de documenten verwijzen de twee politici ook naar de kritiek van de dierenartsen op de maatregel.

Kritiek van Dijkhuizen en Van den Oever

Aalt Dijkhuizen, ex-voorzitter van het gewezen Landbouw Collectief uit zich ook uiterst kritisch. Hij noemt de gang van zaken ‘schandalig’ en hekelt dat ‘hardwerkende boerengezinnen’ hiervan de dupe zijn. “Er zijn bewindslieden die voor minder zijn afgetreden”, twittert hij.

Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, deed ook een dergelijke uiting richting zijn achterban nadat de uitkomsten van het kort geding bekend werden.

van Rooijen
Lydia van Rooijen Redacteur


Beheer