Doorgaan naar artikel

Kans op stalbrand groter bij hokdieren

Foto: ANP premium

Foto: ANP

De kans op stalbrand is groter bij bedrijven met hokdieren. Dat becijferde het Verbond van Verzekeraars in zijn eerste Risicomonitor Stalbranden.

In de afgelopen 7 jaar heeft 2,02% van de bedrijven met hokdieren (pluimvee, varkens) te maken gehad met stalbranden, ten opzichte van 0,69% van de bedrijven met graasdieren (koeien, schapen, geiten en paarden). In absolute aantallen zijn wel meer stalbranden geweest bij bedrijven met graasdieren: 178 in 7 jaar tijd, ten opzichte van 84 bij bedrijven met hokdieren.

Oorzaak vaak onbekend

In de meeste gevallen blijft de oorzaak van stalbranden onbekend. Veel eindigen in een vuurzee waardoor de oorzaak niet meer is te achterhalen, aldus het Verbond van Verzekeraars. Bij de branden waar de oorzaak wel te achterhalen valt zijn de belangrijkste oorzaken elektra en werkzaamheden.

In 2020 waren er 54 stalbranden, een hoger aantal dan in de 6 jaren ervoor waarbij het aantal schommelde tussen de 21 in 2016 en 45 in 2018. In bijna de helft van de gevallen bleef de oorzaak onbekend. De meeste branden waren bij bedrijven met runderen, gevolgd door bedrijven met kippen.

Kans op dierlijke slachtoffers

Het Verbond concludeert verder dat de kans op dierlijke slachtoffers groter is bij bedrijven met hokdieren dan met graasdieren. Ook het handelingsperspectief na het uitbreken van een brand is belangrijk voor de overlevingskans van dieren”, aldus Timo Brinkman, beleidsadviseur van het Verbond.

Volgens hem spelen het brandverloop, de snelheid van handelen en de ontruimingsmogelijkheden een belangrijke rol. “Daarom willen we ook kijken of we onze analyses kunnen uitbreiden met andere factoren dan alleen de brandoorzaken. Denk aan gebruikte bouwmaterialen, veilige bouwoppervlaktes (bouwblokken), bluswater en menselijke factoren. Dat wordt trouwens nog een hele uitdaging, waar verschillende partijen extra onderzoek voor moeten doen.”

Beheer
WP Admin