Kansen voor mobiele meetinstallatie waterkwaliteit

Glastuinders kunnen profiteren van een mobiele meetinstallatie die de waterkwaliteit ter plekke in beeld brengt.

Dat is de eerste voorlopige uitkomst van het al twee jaar lopende project ‘Waterkwaliteit sneller in beeld’. Een betaalbare mobiele installatie maakt tijdrovende laboratoriumanalyses voor een deel overbodig. Dat maakt sneller bijsturen mogelijk.

Snel inzicht van belang bij teelt met korte cyclus

Een scherper zicht op de waterkwaliteit helpt telers om sneller bij te sturen en het gietwater langer te blijven gebruiken. Daaraan is met name behoefte bij teelten met een korte cyclus, zoals de opkweek van uitgangsmateriaal. Snel inzicht in de waterkwaliteit kan echter bij alle teelten zinvol zijn.

Het project Waterkwaliteit sneller in beeld heeft geleid tot een verplaatsbare, redelijk compacte opstelling met vier meetboxen. Die kan op vrijwel elke willekeurige plaats aan het watersysteem van een tuinbouwbedrijf worden gekoppeld.

Inzicht in aanwezigheid organische stoffen

De meetboxen bieden inzicht in onder meer de hoeveelheid algen, de aanwezigheid van organische stoffen, zouten, de troebelheid van het water en de hoeveelheid bacteriën die correspondeert met de afnamesnelheid van het zuurstofgehalte. Er zijn plannen om een specifieke virussensor te ontwikkelen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.