Kansloos charme-offensief Van der Wal

17-08 | |
Vullings
Jan Vullings Hoofdredacteur
Minister Christianne van der Wal. - Foto: ANP
Minister Christianne van der Wal. - Foto: ANP

De boeren stapten vorige week met een kater uit het overleg met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Premier Mark Rutte en minister Christianne van der Wal hadden hen niks te bieden. De natuur- en milieuorganisaties troffen maandag een aanzienlijk beter gestemde stikstofminister.

Van der Wal wil kijken of het mogelijk is biologische boeren te ontzien. Veel biologische boeren zitten tegen Natura 2000-gebieden aan, en werken samen met de terreinbeheerders.

Het klinkt als een charme-offensief richting de ‘groenere’ stromen in de landbouw. Een dag na het overleg geeft het ministerie een nog iets bredere invulling aan de uitspraken van Van der Wal. Het zou om alle boeren gaan die al natuurinclusief werken of stappen in de richting van kringlooplandbouw hebben gezet.

50% reductie niet van tafel

Overigens staat ook nu het doel, 50% reductie in 2030, niet ter discussie. Het kan alleen maar betekenen dat andere boeren straks méér moeten leveren! Zij jaagt wat in de volksmond gewone boeren heet, ermee verder tegen zich in het harnas.

Opmerkelijk is dat het departement kennelijk nu wél ruimte ziet voor differentiatie.

Opmerkelijk is dat het departement kennelijk nu wél ruimte ziet voor differentiatie. In 2018 had Carola Schouten weliswaar passie, maar géén ruimte voor uitzonderingen bij de invoering van fosfaatrechten.

Ingewikkeld

Ook nu gaat differentiatie de regeling ingewikkeld maken. Want hoe telt bijvoorbeeld een emissiearme stalvloer? Je kunt innovatieve investeringen niet uitsluiten. Alleen het vaststellen van ‘knelgevallen’ gaat maandenlang duren, terwijl de provincies staan te popelen om duidelijk beleid uit Den Haag.

Nee, het beoogde charme-offensief pakt volstrekt verkeerd uit. Van der Wal heeft ruzie met gewone boeren. Zij moet energie in dat conflict steken.

Meer over


Beheer