KAS-notering stabiel op € 23,80

09-12-2019 | |
Foto: Henk Riswick -
Foto: Henk Riswick

KAS blijft in prijs gelijk. Stikstofprijzen staan onder druk, maar de boerenvraag is zeer tam.

De kunstmestmarkt blijft een stabiele markt. Na een relatief korte prijsstijging in de zomer is niets meer aan de prijs veranderd. KAS Nutramon (los) noteert sinds eind juli € 23,80 per 100 kilo (bron: groothandel Triferto). Het contrast met 2018 is groot. Toen bleven de prijzen in de tweede helft van het jaar stijgen. Het plafond werd in 2018 begin december bereikt met een notering van € 25,85 per 100 kilo. Ruim € 2 meer dan nu.

Gebrek aan vraag mede oorzaak stabiele kunstmestnoteringen

De huidige, stabiele prijzen corresponderen niet helemaal met het marktbeeld. Wereldwijd staan de stikstofprijzen onder druk. De ureumprijs daalde in augustus/september, stabiliseerde in oktober en moest in november weer een lichte daling toestaan. De KAS-notering bleef in die periode echter ongewijzigd. De grootste oorzaak ligt bij de vraag. Die is er bijna niet. In de voorverkoop zijn nauwelijks zaken gedaan en akkerbouwers en veehouders melden zich nu helemaal niet. 2020 lijkt om die reden met stabiele prijzen te beginnen. Daarbij komt dat gas en ammoniak relatief stabiel noteren en olie in de afgelopen maand slechts een fractie duurder is geworden. De kunstmest-kostprijs blijft zodoende ongewijzigd. KAS zal de grens van € 24 niet overschrijden.

Aanbod aan kali kunstmatig klein gehouden

Op de kalimarkt is de rust ondertussen weer iets teruggekeerd. Na de prijsdaling van € 0,50 van begin november is de prijs gelijk gebleven: € 33,20 per 100 kilo. Dat is nog € 0,70 meer dan in 2018 toen kali juist duurder werd. De huidige marktbalans is wel enigszins geforceerd. De kali-fabrieken knijpen in de productie waardoor het aanbod kunstmatig kleiner is.

Prijsdruk bij tripelsuperfosfaat door geringe internationale vraag

De prijs van meststof tripelsuperfosfaat staat behoorlijk onder druk. Eind oktober daalde de prijs van € 39,40 naar € 37,70 per 100 kilo. Daarna volgde een periode van stabiele prijzen, maar een nieuwe prijsdaling ligt in het verschiet. Er is een gebrekkige internationale vraag bij voldoende aanbod.

Prognose: stabiele KAS-prijzen.

Meer prijsinformatie over kunstmest vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Brummelaar
Theo Brummelaar Freelance redacteur
Meer over


Beheer