Kaspositie melkveebedrijven fors onder druk gekomen

26-01 | |
De variatie in inkomsten bij melkveebedrijven neem toe. Dit gebeurt met name onder invloed van meer diverse melkstromen, verschillen in afzetmarkten en prestaties van zuivelbedrijven. Foto: Herbert Wiggerman
De variatie in inkomsten bij melkveebedrijven neem toe. Dit gebeurt met name onder invloed van meer diverse melkstromen, verschillen in afzetmarkten en prestaties van zuivelbedrijven. Foto: Herbert Wiggerman

De liquiditeit van het gemiddelde melkveebedrijf is in het laatste kwartaal van 2020 fors verslechterd.

Met een tekort van € 12.000 belandde het op het laagste punt in drie jaar tijd. Dit blijkt uit de nieuwe editie van de Liquiditeitsmonitor Melkvee van ABN Amro, het ministerie van LNV en Wageningen UR.

Het negatieve saldo op de lopende rekening van eind vorig jaar is niet het dieptepunt van de voorbije jaren. Dat lag in november 2016. Toen bedroeg het kastekort € 27.500. Het hoogtepunt lag in februari 2018, met een overschot van € 19.600. In maart van 2020 was er het hoogtepunt qua liquiditeit van het voorbije jaar, met een positief saldo van € 13.800.

Voeraankopen en fosfaatrechten

Het tekort van eind vorig jaar is toe te schrijven aan een combinatie van factoren, zo wordt vermeld in de monitor. Zo moesten veel bedrijven kennelijk nog extra fosfaatrechten aankopen om hun dieraantallen te kunnen behouden. Ook drukten voeraankopen op de kaspositie. De inkomsten uit de melkleveranties stegen wel licht, maar maakten niet alles goed. De inkomsten uit de verkoop van kalveren en slachtkoeien waren vorig jaar ook lager dan in de periode ervoor.

Meer kilo’s geproduceerd

Volgens ABN Amro lagen vorig jaar de gemiddelde ontvangsten uit melk op zo’n 37 cent per kilo. Dat is 1,5 cent minder dan in de voorgaande twee jaren. Toch lagen de inkomsten uit de melkproductie in 2020 maar goed € 1.000 lager dan in het jaar ervoor. Reden was dat de gemiddelde melkveehouder meer kilo’s melk produceerde. Dat hielp een beetje, maar het algemene beeld is dat het gemiddelde bedrijf over het hele jaar genomen niet of maar net uit de kosten komt. Dat heeft diverse oorzaken, waaronder ook incidentele, zoals extra voeraankoop, droogte en extra aankoop van productiegerelateerde rechten.

Variatie in inkomsten neemt toe

Naast het algemene beeld, signaleert de monitor dat de variatie in inkomsten bij melkveebedrijven toeneemt. Dit gebeurt met name onder invloed van meer diverse melkstromen, verschillen in afzetmarkten en prestaties van zuivelbedrijven.

De rijksdienst RVO probeerde landbouwbedrijven vorig jaar iets tegemoet te komen voor alle problemen in verband met Covid-19. Daarom hebben veel bedrijven hun Europese toeslagen eerder uitbetaald gekregen. Dit hielp inderdaad om hun kaspositie in het derde kwartaal positief te houden, maar uiteindelijk verschoof de financiële druk naar eind 2020. 2021 lijkt iets beter te beginnen, maar er zijn nog veel onzekerheden, zo wordt geconstateerd.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.