Kenteken voor nieuwe voertuigen toch goedkoper

Kantoor RijksDienst voor het Wegverkeer. - Foto: ANP
Kantoor RijksDienst voor het Wegverkeer. - Foto: ANP

Met een digitale registratie maakt minister Cora van Nieuwenhuizen de invoering van de kentekenplicht voor nieuwe voertuigen tijdelijk goedkoper. Dat meldt de minister in antwoord op Kamervragen van CDA en SGP.

De registratie voor nieuwe voertuigen zou op een bedrag van ongeveer € 200 uitkomen per voertuig. De minister had bij de wetsbehandeling niet aangegeven dat eigenaren van nieuwe voertuigen daarmee te maken kregen. Zij betreurt in antwoord op Kamervragen dat de kosten niet met de Tweede Kamer zijn gedeeld.

Versneld inschrijven

De minister zegt dat ze tot 1 juli van het komende jaar de mogelijkheid creëert om nieuwe voertuigen versneld in te schrijven, zoals dat ook kan voor voertuigen die nu al in gebruik zijn.

Daarvoor geldt een gereduceerd tarief van € 18 per voertuig en daarbij nog eens € 12 voor de kentekenplaat. De voertuigeigenaar kan het voertuig bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer registreren. Nieuwe voertuigen moeten wel worden goedgekeurd voor toelating op de weg. Als er een goedkeuring is voor het type, kan worden volstaan met een digitale registratie en identificatie.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer