Skip to content

Ketenpartijen gaan samenwerken voor meer Nederlandse baktarwe

Wageningen University & Research gaat de komende jaren onderzoek doen naar wat de belemmeringen rondom Nederlandse baktarwe zijn en hoe die weggenomen kunnen worden.

Updated on:
Nieuws
Sustainable food
Nederlandse baktarwe premium

Binnen de graan-, meel- en broodketen is grote behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in baktarwe. Foto: Canva

Twintig partijen uit de graan-, meel- en broodketen gaan samenwerken om in Nederland meer graan van eigen bodem in brood te kunnen verwerken.

Daarvoor is deze maand de PPS (publiek-private samenwerking) Nederlandse Baktarwe gestart. In totaal wordt hier € 3,6 miljoen voor uitgetrokken. Het project loopt tot en met 2027.

Meer zelfvoorzienend zijn in baktarwe

Wageningen University & Research gaat de komende jaren onderzoek doen naar wat de belemmeringen rondom Nederlandse baktarwe zijn en hoe die weggenomen kunnen worden. Binnen de graan-, meel- en broodketen is grote behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in baktarwe. Die behoefte is sterker geworden sinds de oorlog in Oekraïne. De PPS sluit aan op de Nationale Eiwitstrategie waarbij het doel is om de zelfvoorzieningsgraad van plantaardige eiwitten te vergroten.

Nederlandse baktarwe is mogelijk, dat bewijst een aantal succesvolle initiatieven

Brood is een belangrijke bron van eiwitten. “Willen we stappen zetten, dan moeten we een aantal kritieke knelpunten op verschillende plaatsen in de keten oplossen”, vertelt André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw en penvoerder van de PPS. “Nederlandse baktarwe is mogelijk, dat bewijst een aantal succesvolle initiatieven. Vanuit deze ketensamenwerking kunnen we het aandeel van Nederlandse baktarwe verder laten groeien.”

Het initiatief Nedertarwe is een voorbeeld waarin Nederlandse tarwe gebruikt wordt voor brood. Hierin werken CZAV en Koopmans samen. Komend jaar groeit de hoeveelheid tarwe in dit initiatief naar 15.000 ton.

Goede kwaliteit Nederlandse baktarwe

In het onderzoek komt onder andere een ketenanalyse die moet leiden tot een vergoedingssysteem dat ‘rechtdoet aan de extra risico’s en inspanningen van telers’. Ook een betere kwaliteitsbeoordeling is onderdeel van het project. Die moet leiden tot voldoende grote en uniforme partijen tarwe met goede bakkwaliteit. “Ook in jaren met minder gunstige teeltomstandigheden willen we de aanvoer van goede kwaliteit baktarwe kunnen garanderen. Daar is verdiepende kennis voor nodig”, stelt Hoogendijk.

Partijen in de PPS zijn onder andere: BO Akkerbouw, Plantum, DSV-Zaden, Limagrain, Syngenta, Het Comité van Graanhandelaren, Agrifirm, CZAV, Royal Koopmans en de bakkerijsector (NBC, NVB en NBOV). De financiering komt vanuit de Topsector Agri & Food en van het bedrijfsleven.

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin