Keurentjes: ‘Ander bestuur voor andere fase bij RFC’

04-02 | |
Frans Keurentjes: "Er zijn andere accenten nodig. Het is goed om dat door andere mensen te laten doen. Niemand is groter dan de coöperatie.” - Foto: Herbert Wiggerman
Frans Keurentjes: "Er zijn andere accenten nodig. Het is goed om dat door andere mensen te laten doen. Niemand is groter dan de coöperatie.” - Foto: Herbert Wiggerman

Voorzitter Frans Keurentjes van coöperatie FrieslandCampina treedt eerder dan voorzien terug.

Frans Keurentjes, voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandCampina, treedt per 16 juni terug ten gunste van vice-voorzitter Erwin Wunnekink. Die krijgt Sandra Addink-Berendsen als vice-voorzitter naast zich. Er is een accentverschuiving nodig, geeft hij aan. Keurentjes gaf kort de gelegenheid om daarover een paar vragen te beantwoorden.

U kon nog tot eind 2022 blijven, maar vindt het nu tijd om uw vertrek aan te kondigen. Kunt u dat iets verder toelichten?

“Vorig jaar heb ik binnenkamers al eens aangegeven dat ik eerder, in 2021, wilde stoppen. De tijden veranderen. Het is goed dat er andere mensen komen.”

Kunt u daar concreter over worden?

“We hebben de afgelopen jaren veel veranderingen ingezet. We hebben zaken gemoderniseerd in de coöperatie. Daar hebben we een besluit over genomen. We hopen in juni een besluit te nemen over een andere ledenfinanciering. Dan moet ook de versnelling van de reorganisatie binnen de onderneming zijn afgerond.”

U wilt zeggen dat dan een andere fase aanbreekt in het bestuur van de coöperatie en van de onderneming?

“Straks moet er hard verder worden gewerkt aan versterking van de ledenbinding. Ook de onderlinge binding tussen coöperatie en onderneming moet worden versterkt.”

Bedoelt u dat er een overgang is van meer visionair bestuur naar een uitvoerende fase, waarbij het aankomt op de uitvoering van gemaakte plannen?

“Er zijn, zoals gezegd, andere accenten nodig. Het is goed om dat door andere mensen te laten doen. Niemand is groter dan de coöperatie.”

Wat bedoelt u daarmee?

“Het verder uitbouwen van de coöperatie moet leidend zijn bij alles wat we doen.”

Wat maakt juist Wunnekink en Addink geschikt? Hun sterkere financiële achtergrond?

“Dat is het niet per se.”

Straks komt de muziek wel helemaal uit Oost-Nederland: de coöperatieleiding, de kritische boeren zijn er ook extra actief…

“Voor de keuze van een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter heeft geografische spreiding geen rol gespeeld.”

Spelen voor u geen andere afwegingen mee om terug te treden, privé of anders?

“Nee, daar kan ik open over zijn. Dat speelt geen enkele rol. Ik ben ook niet van plan om straks helemaal stil te gaan zitten, maar wat ik wel ga doen, dat weet ik nog niet.”

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.