Keuringsdienst bloembollen sluit 2020 positief af

16-03-2021 | |
Veldkeuring in hyacint. De BKD staat financieel weer in de plus, blijkt uit het jaarverslag. - Foto: BKD
Veldkeuring in hyacint. De BKD staat financieel weer in de plus, blijkt uit het jaarverslag. - Foto: BKD

De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) realiseerde over boekjaar 2020 een saldo van € 535.640. Een flinke plus na boekjaar 2019, waarin het saldo op min € 439.252 kwam.

De inkomsten waren € 9.839.290. Dat is € 777.877 (8,6%) meer dan in 2019. Dit blijkt uit het jaarverslag van de keuringsinstantie.

De inkomsten uit de reguliere keuringstaken stegen met € 3,3%. De subsidie voor gemaakte kosten ter voldoening aan de Wet Openbaarheid van bestuur leidde verder tot hogere inkomsten. Investeringen waren er ook, in onder andere ICT- en laboratoriumapparatuur en het nieuwe teeltregistratiesysteem MijnBKD.

Geen vrijstelling heffing voor grote bedrijven

De tarieven zijn in 2020 met 4,5% gestegen. Daarnaast werd de jaarbijdrage vorig jaar met 50% verhoogd, waarmee telers op zo’n € 300 en handelsbedrijven op pakweg € 90 per jaar uitkwamen. De derde maatregel in 2020 was het afschaffen van de vrijstelling van heffing voor grote bedrijven. De vrijstelling gold voor ondernemingen van meer dan 120 hectare of 200 partijen. Daarboven kregen zij korting. Aangezien zulke grote bedrijven door schaalvergroting steeds minder uitzonderlijk worden, verviel dat voordeel.

2021: tarieven 2,5% omhoog

De tariefswijzigingen voor 2020 waren onder meer een correctie op de jaarlijkse cao-verhogingen van 3% in 2018 en 2019 en het toenemende aantal werkzaamheden door nieuwe wet- en regelgeving (met meer administratieve taken, controle-activiteiten en daarmee meer personeel tot gevolg). “Het opstellen van een sluitende begroting kwam bij het huidige serviceniveau onder druk te staan”, legt de BKD uit. Voor 2021 geldt ook een stijging van de tarieven, met 2,5%.

Krimp lelie- en tulpenareaal

Met de getroffen maatregelen weet de keuringsdienst de impact op de financiën te beperken. De coronapandemie heeft uiteraard ook op het BKD invloed. Voor de begroting van 2021 wordt rekening gehouden met een beperkte krimp in het areaal tulp en wederom een aanzienlijke krimp in het areaal lelie. Het is afwachten wat het effect zal zijn.

Vooralsnog heeft de pandemie vooral impact gehad op de manier van werken, schetst de organisatie, niet op het werk zelf. “Waar we het maatschappelijk ondernemen in de volle breedte in onze organisatie hebben geadopteerd, heeft de door corona veranderde manier van werken hierop een onverwacht positief effect gehad. Plannen die er lagen voor meer thuiswerken en het terugdringen van het aantal reisbewegingen, zijn versneld ingetreden en geaccepteerd binnen de organisatie. Een positieve ontwikkeling, die we ook na de coronapandemie waar mogelijk voortzetten.”

Vos
Petra Vos Redacteur


Beheer