Keurmerk PlanetProof zet groei door in 2020

03-03 | |
Zuivel met PlanetProof-keurmerk in de supermarkt. - Foto: Koos Groenewold
Zuivel met PlanetProof-keurmerk in de supermarkt. - Foto: Koos Groenewold

Het keurmerk On the way to PlanetProof is flink gegroeid in het jaar 2020. Het totale aantal teelt- en handelsbedrijven voor het duurzaamheidskeurmerk steeg met 15% naar 1.679 bedrijven.

Het areaal met plantaardige producten onder PlanetProof groeide met 26% naar 43.579 hectare. Het areaal grasland en ander voedergewassen kwam door een lichte stijging uit op 46.500 hectare. Dat meldt de certificeringsinstantie Stichting Milieukeur.

90.000 hectare

Het totale areaal onder PlanetProof is uitgekomen op ruim 90.000 hectare, dat komt neer op ongeveer 5% van het totale areaal landbouwgrond in Nederland. Het aandeel per teelt is wel sterk verschillend. Bij tafelaardappelen en vollegrondsteelt van groenten en kruiden is het aandeel 47% van het totale areaal. Ook bij de zogenoemde bedekte teelten voor groente en fruit is het aandeel 47%.

In de fruitteelt is het areaal inmiddels 35%. Het aandeel is in andere teelten nog beduidend kleiner. Bij uien gaat het om een aandeel van 6% van het areaal, net als in de sierteelt onder glas.

Niet alleen maar groei

PlanetProof groeit niet in alle teelten. Vollegrondsgroente en -kruiden zijn met 12.270 hectare goed voor het grootste teeltareaal, dat is 7% van het totale areaal in deze teelten. Dat is minder dan 2019 met 49%.

Conflict FrieslandCampina en Twentse leden

Over het keurmerk is onlangs een conflict ontstaan tussen FrieslandCampina en een groep Twentse leden die vinden dat ze onterecht niet meer mee kunnen doen aan het programma voor PlanetProof-melk. Verder is er geregeld discussie over het verdienmodel. Deelnemers moeten doorgaans hogere kosten maken om aan het keurmerk te voldoen en zien dat niet altijd terug in hogere prijzen.

Zoals wel vaker bij duurzaamheidsinitiatieven bestaat bovendien de angst dat de meerprijs steeds lager wordt en dat aangescherpte eisen een nieuwe standaard gaan vormen.

SMK heeft betrokken telers, verwerkers en handelaren eerdere dit jaar verzocht om input voor aanpassingen. Dat kan tot 5 maart. Later dit jaar worden herzieningsconcepten en vervolgens nieuwe criteria vastgelegd.

Lees ook: Tuinbouwsector wil wildgroei milieukeurmerken voorkomen

Esselink
Wim Esselink RedacteurBeheer