Keurpunt voor Britse kuikens en eieren in de maak

07-01 | |
Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

Het ziet ernaar uit dat op korte termijn in Hoek van Holland een keurpunt komt voor paarden, eendagskuikens en broedeieren uit het Verenigd Koninkrijk.

Dat zegt Peter Verbaas van de NVWA tijdens een webinar over brexit van het ministerie van landbouw. Sinds de brexit op 1 januari van kracht is, is import van levend vee vanuit het Verenigd Koninkrijk alleen mogelijk per vliegtuig, als ze worden aangevoerd op Schiphol of Maastricht Aachen Airport, waar keurpunten zijn voor levend vee. Bij de zeehavens zijn op dit moment geen keurpunten voor levend vee.

Matige interesse om te investeren

Over de keurpunten is veel onzekerheid geweest. De keurpunten zijn de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, maar vanwege de onzekerheid over de uitkomst van de brexit-onderhandelingen had het bedrijfsleven matige interesse om te investeren in een keurpunt. De export van levend vee is op dit moment wel mogelijk, maar ook daarbij moet naast de benodigde certificering gekeken worden of in de haven van aankomst keuring mogelijk is. Nu de brexit een week van kracht is, ervaren het ministerie van landbouw, de douane en de NVWA nog weinig problemen, al zien ze wel dat lang niet alle bedrijven goed voorbereid zijn.

Extra kosten door administratieve lasten

Omdat het Verenigd Koninkrijk nu een derde land is, is certificering nodig, omdat de import en export van producten moet voldoen aan de eisen van het importerende land. Voor veel landbouwproducten gaan nieuwe eisen gelden in april. Voor planten gelden de Britse eisen nu al wel. Voor producten met origine EU of VK gelden geen handelstarieven of quota. Volgens brexit-coördinator Hillefien Stijland van het ministerie is dit een unieke situatie. Hoewel er dus geen import- of exporttarieven gelden, brengen de extra administratieve lasten wel extra kosten met zich mee.

Duidelijke afspraken

Strijland adviseert het bedrijfsleven om duidelijke afspraken te maken met de handelspartners over het vergoeden van deze kosten en over garanties van transport en levertijd, omdat transporten langer kunnen gaan duren. NVWA verwacht dat door de brexit 50% meer veterinaire en fytosanitaire keuringen plaat zullen gaan vinden.

Lees meer over brexit en de gevolgen voor de agrifoodhandel op deze themapagina

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer