Kiezen voor blijvers

De toekomst is aan de blijvers. Het kabinet dient een gezond ondernemersklimaat te scheppen.

Natuurlijk, niet alles kan. Schep helderheid over de doelen, en geef boeren en tuinders de ruimte hier zelf invulling aan te geven. De oproep van LTO Nederland aan politiek Den Haag is kraakhelder.

Investeren in innovatie dient in de optiek van de belangenorganisatie boven saneren te staan. Geld naar de stoppers vloeit weg uit de sector, en maakt de sector niet krachtiger.

Oproep niet nieuw

De oproep is niet nieuw, en is ook nu weer terecht in dit stikstofdebacle. Het kabinet wil ruim € 1,3 miljard vrijmaken voor opkoop en sanering. Het is een smak geld. Maak hier nou minimaal € 750 miljoen van vrij voor innovatie, stelt LTO. Liefst op korte termijn. Het geld kan naar investeringen in management, mestaanwending of betere stalsystemen.

Ergernis

In de brief aan de Tweede Kamer steekt LTO ook de ergernis over de huidige saneringsregeling voor piekbelasters niet onder stoelen of banken. “Wij zijn er op geen enkele manier bij betrokken geweest”, bitst de organisatie. De irritatie zit diep.

LTO krijgt onbedoeld steun uit Utrecht. Rabobank Nederland stelt in de visie Land- en Tuinbouw 2030 dat de grootste verduurzamingsslag behaald wordt met een doelenbeleid. Den Haag verzandt te veel in regels. Ondernemers moeten zelf aan het stuur zitten om de doelen op het gebied van klimaat.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.