Kijk voorbij postzegel Nederland

Vullings
Jan Vullings Hoofdredacteur
Het sorteren van spruiten. De partijen zetten handig in op voedsel als hoeksteen van preventiebeleid. Gezonde Nederlandse producten helpen obesitas en diabetes te bestrijden. - Foto: ANP
Het sorteren van spruiten. De partijen zetten handig in op voedsel als hoeksteen van preventiebeleid. Gezonde Nederlandse producten helpen obesitas en diabetes te bestrijden. - Foto: ANP

Kijk voorbij postzegel Nederland. Nederland verdient haar geld buiten de landsgrenzen. De boodschap van de land- en tuinbouwsector aan informateur Mariëtte Hamer is krachtig. Zelfs in coronajaar 2020 ging voor € 94,5 miljard de grens over; driekwart met een bestemming binnen de Europese Unie.

Opmerkelijk is de samenstelling van het collectief dat namens de sector spreekt: LTO, FrieslandCampina, Cosun, Agrifirm en Vion. Waar zijn Rabobank, FloraHolland of GroentenFruit Huis, om maar een paar partijen te noemen.

Prijsafspraken en risicofonds

Interessant is ook het manifest LandbouwImpuls met dertig oplossingsrichtingen dat de brief aan Hamer begeleidt. Een zogenoemde Agro-autoriteit moet publiek-private samenwerking versterken. Er moet meer ruimte komen voor prijsafspraken. Een risicofonds moet mislukte transities afdekken. En alsjeblieft geen vlees- of suikertaks.

De partijen zetten handig in op voedsel als hoeksteen van preventiebeleid. Gezonde Nederlandse producten helpen obesitas en diabetes te bestrijden.

Gebiedsgerichte ‘opknapbeurt’

De ondertekenaars hebben natuurlijk gelijk over postzegel Nederland. Feit is wel dat de problemen zich op nationaal, regionaal of lokaal niveau voordoen. LTO en de bedrijven vragen om een gebiedsgerichte ‘opknapbeurt’. De zaak hoeft niet helemaal op de schop. Aan deze impuls hangt desondanks een kostenplaatje van € 2 miljard.

Het mini-landbouwcollectief kiest nadrukkelijk voor de blijvers in de sector. Dit is een hint naar de partijen die de veestapel willen aanpakken. Geld dat naar stoppers gaat, is niet beschikbaar voor innovatie, verduurzaming en omschakeling.Beheer