Kijken naar de kansen na corona

Melkprijzen gaan dalen, er komt een diepe recessie en dat betekent minder koopkracht. Veel mensen worden werkeloos en kunnen daardoor ook minder besteden.

Het tekort aan arbeiders is in een paar maanden omgeslagen naar een overschot. Ik ben somber over de toekomst. “Je moet kijken naar de kansen die corona biedt”, zegt Hanna. Ze ergert zich aan mijn pessimistische houding. “Kijk naar de sectoren om je heen. Zoals horeca. Daar vallen de echte klappen. Maar dan zie je de ondernemingsgeest. De één klaagt en wordt een zuur mens. Tot eigen ergernis en voor de omgeving. De ander denkt: wat zijn de mogelijkheden? En gaat nadenken.”

Initiatieven nemen

“Als er geen klanten mogen komen, kun je nadenken tot je een ons weegt, maar het verandert er niet door”, mompel ik schouderophalend. “De fut is er uit bij jou”, zegt Hanna.” Kijk naar de ondernemende horecamensen. De één begint met een afhaalservice. De ander gaat koken bij mensen thuis, of bezorgt maaltijden, bijvoorbeeld bij bejaarden, die er niet uit durven. Ik zag in ons dorp dat de caféhouder met het mooie weer ijs verkocht, terwijl hij dat anders nooit deed. Allemaal mensen met initiatieven. Die proberen er wat van te maken.” “Dat soort dingen zijn er voor ons niet”, mopper ik door.

Vele bedrijven hebben een recreatietak. Daar liggen kansen

“Toch zijn er onverwachte mogelijkheden voor de sector”, gaat Hanna door. “Vele bedrijven hebben een recreatietak. Daar liggen kansen. Kamperen bij de boer wordt nu veel aantrekkelijker. Want die crisis blijft nog wel een poos. Er moet eerst een vaccin komen, voordat het leven weer normaal wordt. Tot dan hebben we de anderhalvemetersamenleving. Op de boerderij heb je daar geen enkel probleem mee. Daarom zeg ik: gouden kansen voor de boeren, die een tweede tak hebben of willen beginnen.”

Inspelen op verandering

“Je weet dat ik daar nooit voor zou kiezen”, werp ik tegen. “Nee”, sneert Hanna, “Jij wilt doorgaan op de oude voet. Je hebt een hekel aan veranderen. Dat breekt je straks op. Na de coronacrisis en de recessie wordt het nooit meer zo als het was. Wie daar niet op inspeelt hoort straks bij de verliezers. En daar pas ik voor.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.