Doorgaan naar artikel

Klasse Ki profiteert van goede vraag naar Duroc

In Son heeft Klasse Ki onlangs deze nieuwe berenstal in gebruikgenomen. Foto: Bert Jansen

In Son heeft Klasse Ki onlangs deze nieuwe berenstal in gebruikgenomen. Foto: Bert Jansen

Nederlandse varkenshouders gebruiken meer en meer eindberen die veel groei vererven.

Klasse Ki verkoopt daarom meer sperma van hun DanBred Duroc-eindberen en ziet zijn afzet stijgen. Afgelopen jaar zijn 700.000 doses sperma verkocht. Dat is een stijging van 20%, volgens Klasse Ki.

Voornamelijk in binnenland

De verkoopstijging is voornamelijk in Nederland gerealiseerd, verklaart directeur Stefan Derks van het ki-bedrijf. Klasse Ki exporteert 20% van zijn productie, maar dat is voornamelijk fokkerijsperma. Dat gaat dus om kleinere volumes, maar wel met een hogere omzetwaarde. De omzet bij Klasse Ki steeg 30% in 2020.

Groei zet door

Dit jaar denkt Derks opnieuw 20% meer sperma te verkopen, mits de huidige opgaande lijn doorzet. De Duroc-eindbeer van DanBred is de motor achter de stijgende spermaverkoop, betoogt Derks. Varkensboeren zijn nog meer dan afgelopen jaren op zoek naar eindberen die veel groei vererven in combinatie met een hoog slachtrendement. Ze kunnen dan meer kilo’s vlees leveren, tegen dezelfde vaste kosten. Ook ontstaat meer ruimte in de biggenstal, is de uitleg.

Biggenexport wordt minder

Derks verwacht dat Duitsland structureel minder varkensvlees zal produceren en dus minder Nederlandse biggen nodig heeft. De reden is Afrikaanse varkenspest en strengere milieu- en welzijnsregels. Volgens hem is het daarom logisch zoveel mogelijk biggen in eigen land af te mesten. En een varken dat harder groeit, helpt om die doelstelling te realiseren. De Nederlandse slachterijen hebben wel toegang tot de belangrijke, Aziatische afzetmarkten en kunnen de varkens dus beter verwaarden dan Duitse vleesbedrijven die door AVP amper toegang hebben tot exportlanden buiten de EU. Een deel van de Nederlandse zeugenhouders die biggen naar Duitsland exporteerde, heeft daar nu een andere bestemming voor. Daar past een andere eindbeer, met meer groei, beter bij.

Beheer
WP Admin