Klein aanbod, slachtkoe prijshoudend

22-07-2021 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

De aanvoer van slachtvee op de veemarkt in Leeuwarden was met 320 dieren aan de kleine kant, maar zeker niet abnormaal voor de periode van het jaar.

De prijzen stegen over de hele linie met € 0,05 per kilo. Dat strookt weer niet geheel met de normale gang van zaken in de zomerperiode. De aanvoer van slachtkoeien is landelijk aan de krappe kant. Ook de sluiting van slachterij Gosschalk biedt daaraan momenteel geen echt tegenwicht. Het vee dat er normaal werd opgenomen wordt nu voor een deel elders geslacht, in Duitsland, maar er is ook in Nederland voor rundvee momenteel ruim voldoende slachtcapaciteit. In de vleeshandel blijven de goedkopere delen en de gehaktvarianten goed gevraagd.

De prijsverhogingen in Leeuwarden waren met 5 cent per kilo niet overweldigend, maar gelden voor het hele scala, dus ook voor de worstkoeien en de minder luxe dieren. In Duitsland is er in de voorgaande weken wel wat prijsdruk geweest, maar dat betrof hoofdzakelijk de luxere dieren, de jonge stieren. Overigens staan de prijzen nog torenhoog ten opzichte van vorig jaar, maar destijds speelden de corona-problemen de hele vleesbranche zwaar parten. In 2019 was het prijsniveau ook lager, maar minder extreem, circa € 0,30 per kilo voor de O2-koeien.

Prognose: prijs gelijk.

Meer prijsinformatie over slachtkoeien en ander rundvee vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur
Meer over


Beheer