Skip to content

Kleiner areaal eiwitgewassen in 2020

Updated on:
Nieuws
Eiwittransitie
Oogst van lupine. - Foto: Marten Sandburg Fotografie

Oogst van lupine. - Foto: Marten Sandburg Fotografie

Het Nederlandse areaal eiwitgewassen is in 2020 gedaald naar iets meer dan 9.100 hectare. Dat is 3% minder dan in 2019.

Vooral het areaal sojabonen daalde sterk, van 476 hectare in 2019 naar 132 hectare in 2020. Dat blijkt uit cijfers uit de landbouwtelling van het CBS.

De gewassen staan sterk in de belangstelling vanwege hun rol in de voedseltransitie naar meer plantaardig eiwit, volgens statistiekbureau CBS. Ook zijn eiwitgewassen belangrijke gewassen in de kringlooplandbouw in de rol van eiwit van eigen bodem voor krachtvoer.

Sojabonen en lupinen worden in Nederland vooral geteeld voor menselijke consumptie, onder meer als grondstof voor vleesvervangers. Veldbonen en voedererwten worden vooral geteeld als voedergewas.

Luzerne grootste eiwitgewas in Nederland

Het areaal eiwitgewassen is nog altijd klein en beslaat ongeveer 0,5% van het totale landbouwareaal. Veruit het grootste eiwitgewas is luzerne met ruim 7.500 hectare in 2020, iets minder dan een jaar eerder. 1.165 bedrijven hebben luzerne in hun bouwplan opgenomen, 11% van het areaal is biologisch. Luzerne wordt gebruikt als veevoer en als groenbemester.

Het areaal van veldbonen en lupinen nam wel toe. Veldbonen is het tweede eiwitgewas en staat op 1.092 hectare (plus 15%), het areaal niet bittere lupinen steeg sterk met ruim 70% naar een nog altijd bescheiden areaal van 100 hectare, van de lupinen wordt de helft biologisch geteeld.

Soja nog ver van doel

De sojateelt is nog ver verwijderd van de doelen in de Green Deal waarin een streefareaal staat van 10.000 hectare. De daling in Nederland staat niet op zich. In de hele EU nam in 2019 de sojateelt af naar 896.000 hectare, ruim 6% minder dan een jaar eerder en de tweede daling op rij. Vooral in Italië en Roemenië daalde het areaal met respectievelijk 19 en 14%.

Lees ook: Sojabonenteelt bijna verdwenen door oogstrisico

De EU wil minder afhankelijk worden van de import van soja door zelf meer te telen. Het grootste areaal in de EU heeft Italië met 273.000 hectare, gevolgd door Frankrijk en Roemenië met respectievelijk 164.000 en 145.000 hectare.

De arealen in de EU vallen in het niet bij de top drie wereldwijd. Brazilië heeft heet grootste areaal sojabonen met 35 miljoen hectare in 2019. De VS is nummer twee met 31 miljoen hectare, gevolgd door Argentinië met 18 miljoen hectare.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin