Doorgaan naar artikel

Klimaat- en milieubeloning twistpunt in EU

Foto: ANP

Foto: ANP

De Europese landbouwministers kunnen het nauwelijks eens worden over met name de extra regelingen op gebied van klimaat en milieu. Met die zogenoemde ecoregelingen moeten boeren een deel van de inkomenssteun verwerven.

De Duitse voorzitter Julia Klöckner zei dinsdagmiddag dat er sprake is van harde onderhandelingen, waarbij één-op-één met de vertegenwoordigers van de 27 lidstaten wordt gesproken. Klöckner wil dat lidstaten verplicht worden ecoregelingen in te voeren, waarmee boeren gestimuleerd kunnen worden extra inspanningen te doen op onder andere het gebied van klimaat, natuur en milieu. Tegelijk wil ze dat voor de ecoregelingen een minimum aandeel van de directe betalingen (20%) wordt gebruikt.

Update: de ministers hebben een akkoord bereikt. Lees meer

Hoge ambities

Dat er nog geen akkoord was bereikt na anderhalve dag (en nacht) onderhandelen, heeft volgens Klöckner ook te maken met haar eigen hoge ambities. “Wij willen dat boeren beloond worden als ze meer doen voor klimaat, biodiversiteit en milieu.” Tegelijk wil ze geen concessies doen op de verplichtingen voor kleine boeren. Die moeten volgens haar net zo goed aan de doelstellingen op gebied voor milieu en klimaat voldoen.

Ecoregelingen op lidstaatniveau

Sommige lidstaten willen niet 20% van de directe betalingen reserveren voor ecoregelingen. Andere landen, zoals Nederland, willen juist een hoger aandeel voor de ecoregelingen gebruiken. Ecoregelingen moeten op lidstaatniveau worden uitgewerkt in zogenoemde nationaal strategische plannen, zo is het voorstel van de Europese Commissie.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Terwijl in Luxemburg de landbouwministers onderhandelden, debatteerde het Europarlement dinsdag over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In het Europees Parlement is er een meerderheid voor om 30% van de directe betalingen in te zetten voor ecoregelingen. De Europese Commissie wil voorkomen dat het geld voor de ecoregelingen weglekt naar andere doelen, om te voorkomen dat er te weinig aan klimaat- en milieudoelen wordt gedaan.

80 leden aan het woord

Hoe zwaar het Europees Parlement tilt aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid, blijkt uit het feit dat meer dan 80 leden het woord voerden, onder wie vijf Nederlanders (Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen, Bas Eickhout, Anja Hazekamp en Robert Roos).

Ongenoegen

In het parlement was er links en rechts ongenoegen over de actie van de drie grote fracties (sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten), die buiten de rest van het parlement om met een eigen compromis komen. Christendemocraat Peter Jahr, die aan de basis stond van het compromis, benadrukte dat de drie partijen echt niet alleen hebben gehandeld. “We hebben om ons heen gekeken, links én rechts, om te zorgen dat er een meerderheid komt voor ons compromis.”

Aanpassing mededingingsregels

VVD‘er Jan Huitema zei dat boeren meer mogelijkheden moeten krijgen om duurzaamheidseisen in de prijs te verwerken. Daarvoor moeten mededingingsregels worden aangepast. Eisen op gebied van dierenwelzijn, klimaat en milieu moeten in de prijs tot uiting komen, vindt hij.

SGP‘er Bert-Jan Ruissen vindt dat het compromis veel te veel vanuit Brussel regels wat er op het boerenerf moet gebeuren. Hij benadrukte ook dat het landbouwbudget niet naar beneden mag.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin