Klimaat kan investeringen in agrifood € 150 miljard minder waard maken

20-09 | |
Onder andere door droogte is volgens de rapporteurs van Race to Zero al € 108 miljard aan gewassen en vee verloren gegaan. - Foto: Canva/bravo1954
Onder andere door droogte is volgens de rapporteurs van Race to Zero al € 108 miljard aan gewassen en vee verloren gegaan. - Foto: Canva/bravo1954

Top-agrifoodbedrijven kunnen bijna een kwart van hun waarde verliezen tot 2030 als zij en overheden niets gaan doen aan de klimaatveranderingen.

Dat staat in een nieuw rapport van Race to Zero, een door de Verenigde Naties gesteunde klimaatcampagne. Dit komt neer op € 150 miljard aan investeringen. Per jaar neemt de waarde van investeringen gemiddeld met 7% af.

Gewassen en vee verloren gegaan

De investeringen staan op de tocht doordat klimaatveranderingen een enorme impact heeft op het voedingssysteem en het land. Investeerders en bedrijven moeten volgens Race to Zero gaan beseffen wat voor gevolgen dit heeft voor hen en de voor waarde van het bedrijf en de investeringen.

Volgens de rapporteurs is al € 108 miljard aan gewassen en vee verloren gegaan door het veranderende klimaat: droogte, overstromingen en hagel. Door te blijven investeren in niet-duurzame praktijken, schieten investeerders ‘zichzelf in de voet’.

Andere eisen stellen aan agrifoodbedrijven

Investeerders moeten volgens het rapport andere eisen gaan stellen aan agrifoodbedrijven, zodat de investering die zij doen ook duurzaam is. Bijvoorbeeld door te investeren in de eiwittransitie, regeneratieve landbouw en verminderen van voedselverspilling.

Het rapport is geen investeringsadvies en noemt dus ook geen namen van bedrijven.

Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer