Klimaatdoelen behalen? Reken d’r maar op!

Verwoert
Inkrimping van de veehouderij wordt vaak gezien als oplossing voor milieuproblematiek, maar leidt tot verschuiving van de productie. Het is beter oplossingen te zoeken in bijvoorbeeld nieuwe stalsystemen, vindt Evert Verwoert. - Foto: Ronald Hissink
Inkrimping van de veehouderij wordt vaak gezien als oplossing voor milieuproblematiek, maar leidt tot verschuiving van de productie. Het is beter oplossingen te zoeken in bijvoorbeeld nieuwe stalsystemen, vindt Evert Verwoert. - Foto: Ronald Hissink

Volgens Milieudefensie is de CO2-uitstoot van een paar grote voedselproducenten zo hoog dat de regering wettelijke maatregelen moet nemen. Onterecht, betoogt kalverhouder Evert Verwoert.

Milieudefensie stelt in een onlangs gepubliceerd onderzoek dat de uitstoot van een paar voedselproducenten zo hoog is dat de regering wettelijke maatregelen moet nemen. Anders behaalt Nederland de klimaatdoelstellingen van 2030 niet. Dat is zeer onterecht, zeker wanneer je leest dat Milieudefensie de boot ingaat met de berekening van de vermeende CO2-uitstoot.

Voorbeeld

De Nederlandse agri- en foodsector is een voorbeeld voor de Parijs-doelen. Wij produceren voedsel, niet alleen voor Nederland, maar ook voor ons omringende lidstaten. Dit doen we met de allerminste grond, grondstoffen per kilo product en allerlaagste uitstoot. Daarnaast zorgen we ook nog eens dat de producten veilig, diervriendelijk geproduceerd, voedzaam en lekker zijn.

Maar begrijp ons niet verkeerd, we willen het altijd beter doen. De gehele Nederlandse voedselketen voelt het momentum om te vernieuwen en verbeteren. Maar we hebben elkaar nodig: boer, producent, periferie, consument en maatschappij. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Ook kunnen wij het als sector niet alleen. De opgaven moeten ook gelden voor de bebouwde omgeving, mobiliteit (verkeer en transport) en andere industrieën.

Verplaatsing

De Nederlandse agri- en foodsector is al jarenlang druk bezig om de allerbeste en meest duurzame voedselproducent ter wereld te blijven. Innovatie is daarbij belangrijk. Dit wordt ook onderschreven in het rapport ‘Future of EU livestock: how to contribute to a sustainable agricultural sector’, gepubliceerd door de Europese Commissie in juli 2020. Technische ontwikkelingen moeten leiden tot een nog duurzamere landbouw, herstel van biodiversiteit en verlaging van emissies.

Alhoewel een vermindering van de veeteelt in Nederland of de EU vaak wordt voorgesteld als dé manier om milieuproblemen aan te pakken, zal dit leiden tot onbedoelde negatieve effecten. Door de al efficiënte productie in Nederland te verminderen, zal de productie verplaatsen. Het gevolg? Een hogere CO2-voetafdruk elders. Laat staan wat voor effect dit heeft op thema’s als dierenwelzijn en veilig voedsel produceren! Dat geeft zelfs de Europese Commissie toe.

Innovaties

Op dit moment wordt een fiks aantal innovaties getest, zoals nieuwe stalsystemen in de kalversector. Deze laag emitterende stalsystemen, met aandacht voor diergezondheid en dierenwelzijn, worden hopelijk snel de nieuwe standaard. Geschat wordt dat we met nieuwe stalsystemen een minimale reductie van 60% van emissies in de kalverhouderij realiseren ten opzichte van 2019.

Wij, boeren en voedselproducenten, beschikken over lef, ondernemerszin en doorzettingsvermogen. We kijken niet terug en schuiven de schuld niet af. We hebben een open blik naar de toekomst. Een toekomst die niet voor watjes is. Maar dat zijn boeren en voedselproducenten ook niet. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Klimaatdoelen behalen? Reken d’r maar op!

Verwoert

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.