Doorgaan naar artikel

Klimaatimpact voedseltransport veel groter dan gedacht

De klimaatimpact van voedseltransport is 3,5 tot 7,5 keer groter dan tot nu toe werd gedacht.

Vooral transport van fruit en groenten heeft grote klimaatimpact. - Foto: ANP premium

Vooral transport van fruit en groenten heeft grote klimaatimpact. - Foto: ANP

De klimaatimpact van voedseltransport is 3,5 tot 7,5 keer groter dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit Australisch onderzoek naar voedselkilometers. Opvallend: vooral fruit en groenten hebben grote impact en beslaan 36% van de uitstoot van al het transport.

De Australische onderzoekers namen 74 landen en regio’s en 37 verschillende soorten voeding onder de loep. Hieruit blijkt dat bij transport van voedsel veel meer schadelijke broeikasgassen uitgestoten worden dan bij de productie ervan.

Dat komt volgens de onderzoekers doordat deze producten vaak gekoeld vervoerd moeten worden en er heel veel vraag is vanuit consumenten naar producten ongeacht het seizoen. Groenten en fruit uit Amerika worden bijvoorbeeld naar China verscheept waar het dan geconsumeerd wordt. Ook de grote hoeveelheden die getransporteerd worden dragen bij aan de uitstoot, blijkt uit het onderzoek.

Grote verschillen tussen rijk en arm

De onderzoekers zien ook grote verschillen tussen lage en hoge inkomenslanden. Hoewel de rijkere landen goed zijn voor slechts 12,5% van de wereldbevolking, veroorzaken zij 52% van de totale ‘voedselkilometers’. Van de totale broeikasgasuitstoot is dit 46%. Het aantal voedselkilometers in lage inkomenslanden ligt veel lager terwijl meer dan de helft van de wereldbevolking er woont.

Een veelgenoemd argument om voedsel te importen is dat het te maken heeft met de voedselzekerheid, stellen de onderzoekers. De uitkomst van het onderzoek laat volgens hen zien het verminderen van de voedselkilometers geen impact zal hebben op de voedselzekerheid, met name als de reductie plaatsvindt in de westerse wereld. Het rapport noemt extra importbelastingen en CO2-belastingen als oplossingen om het aantal voedselkilometers te verminderen.

Lokaliseren voedselproductie

De onderzoekers doen ook een aantal aanbevelingen om de broeikasuitstoot van voedselsystemen te verminderen. Door het lokaliseren van de voedselproductie en minder reisbewegingen kan de uitstoot ingeperkt worden. Met de reisbewegingen worden ook de kilometers van meststoffen en landbouwvoertuigen meegenomen. “Gewasbeschermers die per vrachtwagen vanuit Canada naar de VS worden vervoerd om daar verscheept te worden naar Brazilië. Daar worden producten verbouwd die uiteindelijk leiden tot rundvlees bij consumenten in China. Dat is nogal wat uitstoot voor een stukje vlees”, schrijft onderzoeker Li Mengyu.

Toch stellen de auteurs dat het lokaliseren van de gehele voedselproductie ook geen goede ontwikkeling is omdat geïmporteerde producten ook een kleinere klimaatimpact kunnen hebben dan lokaal geteelde.

Meer plantaardig voedsel

Al lijkt het misschien dat de oplossing ligt in het drastisch verminderen van de internationale transporten, in de praktijk leidt dit volgens de onderzoekers niet tot een forse reductie in uitstoot van broeikasgassen. Volgens hun berekeningen blijft de besparing beperkt tot 9%. Uiteindelijk zal de grootste besparing worden behaald door het veranderen van het eetpatroon van de consument: meer plantaardige producten en minder vlees.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin