Klimaatneutraliteit blijft zaak van zuivelvoorhoede

Het Franse zuivelbedrijf Lactalis worstelt nog met zijn klimaatambities. - Foto: ANP
Het Franse zuivelbedrijf Lactalis worstelt nog met zijn klimaatambities. - Foto: ANP

Klimaatneutraal worden is een grote opgave voor de zuivelketen, maar ook een kans. Een voorhoede van bedrijven kan profiteren van betere verkoopprijzen.

Klimaatneutraal worden, is een enorme opgave voor de zuivelsector. Diverse Nederlandse zuivelbedrijven hebben in de voorbije jaren hun doelen voor vermindering van de CO2-uitstoot dan ook niet gehaald. En zij zijn niet de enige. Emissiereductie is duur en ook niet populair bij leveranciers, want het kost hen opbrengst en dus inkomen. Toch voelen zuivelbedrijven wereldwijd zich gedwongen om de emissies vanuit hun productieketen te verminderen. Of het nu in Nieuw-Zeeland is, in de Verenigde Staten of Europa. Allemaal werken ze eraan.

Ook een verdienmodel

Een toenemend aantal bedrijven ziet er ook een verdienmodel in en niet slechts een kostenpost. In Nederland is daar het voorbeeld van Cono. Die wil in 2030 klimaatpositief zijn en daarmee het imago en de concurrentiepositie van haar kazen versterken. Voedingsreus en (deels) zuivelbedrijf Nestlé streeft klimaatneutraliteit na. Weliswaar (nog) in een trager tempo. Het wil in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn, maar is ondertussen al wel druk in gesprek met ‘onderaannemers’, zoals Fonterra en andere zuivelbedrijven, om een reeks producten al eerder klimaatneutraal te maken. Daarmee komt klimaatneutraliteit vanzelf ook naar landen die er daarvoor misschien nog niet zo mee bezig waren. Bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en ook de Verenigde Staten. In het laatstgenoemde land wil Dairy Farmers of America (DFA) de klimaatemissies in 2030 met 30% verlagen ten opzichte van 2018.

Unilever, die onder meer veel zuivel afneemt van FrieslandCampina, wil in 2039 klimaatneutraal zijn. FrieslandCampina wil klimaatneutraal zijn ‘richting 2050’, zo meldt het. Dat gaat via tussendoelen. Het bedrijf wil in 2030 de uitstoot van CO2-equivalenten met 40% reduceren voor (transport naar) productielocaties en met 33% voor leden-melkveebedrijven ten opzichte van 2015.  Concurrent Arla mikt ook op 2050, net als Vreugdenhil Dairy Foods.

Worstelen met ambities

Alle hierboven genoemde bedrijven behoren in zekere zin tot de voorlopers. Een grote groep andere zuivelbedrijven, waarvan het Franse Lactalis en het Canadese Saputo enkele van de meer bekende zijn, worstelt nog erg met hun ambities. En de Chinese zuivelreuzen Mengniu en Yili lijken nog amper bezig met emissiereductie. Het hoeft dan ook niet te verbazen dan er bij hen nog totaal geen doelen zijn te vinden voor dit onderwerp.

Toch hoeft CO2-reductie niet alleen maar een kostenpost te zijn. Iets wat Cono al accepteert als een gegeven. De economische onderzoeksafdeling van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) spreekt in een effect-analyse van de Europese farm-to-forkstrategie (de plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans) de verwachting uit dat de vergroening van het Europese landbouwbeleid tot 9% hogere voedselprijzen zal leiden op mondiaal niveau. Nu gaat het bij de plannen van Timmermans wel om meer dan alleen emissiereductie en verwacht de USDA ook dat de landbouwproductie er tussen de 7 en 12% door zal krimpen, maar toch. En als de landbouw wereldwijd aan het recept van Timmermans ging, dan zouden de voedselprijzen zelfs verdubbelen ten opzichte van nu.

Voor de overblijvende producenten is dat goed nieuws, maar dan is er wel een ander probleem ontstaan: want wie kan dat dure voedsel dan nog kan betalen?

van der Horst
Meer overBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen