Klimaatplatform: afspraken over verduurzamen in landbouwakkoord

09-03 | |
Nationaal Klimaat Platform
Kees Vendrik tijdens de Dag van het Klimaatakkoord. Vendrik is voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform. Foto: ANP

Voorzitter Kees Vendrik van het Nationaal Klimaat Platform (NKP) adviseert landbouwminister Piet Adema en deelnemers aan het Landbouwakkoord afspraken te maken om tot duurzame verdienmodellen te komen.

Er zijn volgens Vendrik talloze voorbeelden van succesvolle verduurzamingsprojecten die op grotere schaal uitgerold kunnen worden, maar daar is wel ondersteuning voor nodig. Betere samenwerking tussen de landbouw en andere sectoren, zoals de bouw of afvalverwerking, zou bovendien bestaande duurzaamheidsinitiatieven sneller moeten kunnen uitbouwen. “De kansen liggen voor het oprapen, maar er is wel ondersteuning nodig”, aldus Vendrik. Het NKP constateert dat er nu nog te veel factoren zijn die verduurzaming voor boeren belemmeren of zelfs riskant maken.

Verduurzaming in de praktijk

De aandachtspunten van Vendrik komen voort uit voorbeelden van verduurzaming die in de praktijk al werken. Zoals de productie van eiwitrijke gewassen voor humane consumptie, het gebruik van biobased bouwmaterialen en het opwekken en gebruiken van duurzame energie uit mest. Hoe de aandachtspunten concreet uitgewerkt moeten worden, is aan het kabinet en het Landbouwakkoord.

Volwassen markt voor duurzame producten

Ook moet er meer ruimte in de regelgeving komen voor innovaties en meer financiële ondersteuning voor innovaties. Volgens het Klimaatplatform sluiten bestaande regelingen goed aan bij het huidige landbouwsysteem, maar onvoldoende bij innovaties en verduurzaming door belemmerende randvoorwaarden aan regelingen. De mogelijkheden om prijsafspraken te maken voor duurzame producten, worden te weinig benut. De deelnemers van het klimaatplatform vinden dat LNV van ketenpartijen meer inzet mag vragen om een meer volwassen markt van duurzame producten te ontwikkelen.

True pricing als verdienmodel

Het NKP adviseert onder andere om ervoor te zorgen dat boeren kunnen verdienen aan de maatschappelijke waarde van duurzame landbouw. Dat kan bijvoorbeeld door ‘true pricing’, waarbij de geleverde ecosysteemdiensten worden vergoed en een vergoeding is voor de vermeden maatschappelijke kosten door emissiereducties.

Lees het hele interview met Kees Vendrik via Boerderij.nl

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer