Klimaatrampen niet altijd wat ze lijken

03-12-2021 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Canva
Foto: Canva

Een opmerkelijke internationale studie verscheen deze week van onder meer het KNMI. Het gaat over Madagascar, de straatarme eilandstaat in zuidelijk Afrika die geteisterd wordt door droogte en misoogsten.

Madagascar gold afgelopen tijd als eerste aansprekende voorbeeld van een van de trieste gevolgen die de klimaatverandering kan hebben: honger. Onder meer de Verenigde Naties en organisaties als Oxfam Novib sloegen alarm.

Nu hebben klimatologen uit verschillende landen nog eens goed studie gemaakt van de weerpatronen in het land. En wat blijkt? De grote droogte van de afgelopen jaren is niet uitzonderlijk voor het land, ze valt binnen de grote natuurlijke variatie die het eiland altijd heeft gekend.

Klimaatsceptici zullen onderzoek ten onrechte aangrijpen

Voor de mensen in Madagascar maakt de uitkomst van de studie niet veel uit. Het gaat er niet meer of minder om regenen. De honger blijft, nu niet als gevolg van door mensen veroorzaakte klimaatverandering, maar als gevolg van al die andere oorzaken, zoals ontbossing, uitputting van de bodem, erosie en vooral: armoede.

Voor de internationale beeldvorming omtrent klimaatverandering maakt het wel uit. Is misschien wat al te gretig naar Madagascar gewezen om de wereldbevolking te alarmeren over de klimaatverandering? Klimaatsceptici zullen niet aarzelen om die verandering met dit onderzoek in de hand juist weer te ontkennen, overigens ten onrechte. De opwarming heeft grote en mogelijk desastreuze gevolgen, maar niet alle ellende in de wereld komt door die opwarming.

Nieuwe feiten sluiten oude niet per definitie uit

De onbeantwoorde vraag blijft: is dat goed nieuws of slecht nieuws? In ieder geval is deze studie een waarschuwing voor (te) makkelijk denken en een aansporing om altijd open te blijven staan voor nieuwe feitelijke inzichten.
Beheer