Klimaatverwarring over vlees

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
De Klimaatconferentie van Glasgow 2021 was een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering. - Foto: UNclimatechange
De Klimaatconferentie van Glasgow 2021 was een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering. - Foto: UNclimatechange

De klimaatconferentie in Glasgow is volgens velen teleurstellend afgelopen.

Geen keiharde afspraken over het uitbannen van steenkool, en geen enkele garantie dat de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graden, om maar een paar dingen te noemen. Sceptici doen schamper over de enorme klimaatkosten die de conferentie zelf maakt, vanwege de vele vliegtuigen die Schotland aandeden.

Maar onmiskenbaar brengt zo’n conferentie en alle heisa eromheen wel iets teweeg. De wereld is zich weer een beetje bewuster geworden van de noodzaak van beperking van uitstoot, en van de enorme impact die de klimaatcrisis wereldwijd al heeft en nog zal krijgen. Bewustzijn en draagvlak voor maatregelen nemen toe. Dat helpt bijvoorbeeld om budgetten vrij te maken voor belangrijke en perspectiefvolle nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van de waterstofeconomie. Dat gaat echt verschil maken. In Nederland krijgt zelfs kernenergie de aandacht die deze energiebron verdient.

Reclames ‘kiloknallers’

Helaas is niet elke oprisping van klimaatactivisme even slim of doeltreffend. Het klimaat wordt soms ook misbruikt om andere doelen na te streven. Mooi voorbeeld is de campagne van GroenLinks om in gemeentebesturen te pleiten voor het uitbannen van reclames voor ‘kiloknallers’. In Haarlem is een motie van die strekking zelfs al aangenomen. Daar worden alle reclame-uitingen voor klimaatonvriendelijke zaken nu uitgebannen. En dan gaat het niet alleen om goedkope vliegvakanties, maar ook voor producten uit ‘de bio-industrie’. Voor deze partij is ‘bio-industrie’ synoniem aan ‘klimaatonvriendelijk’. Maar laat nou juist van alle vlees de snel groeiende kip, en ook varkensvlees, de laagste uitstoot per kilo opleveren. Die nuance is kennelijk te ingewikkeld.

Meer overBeheer