Koeien en Kansen: 1.145 kilo CO2 per ton meetmelk

05-12-2019 | |
Foto: Ronald Hissink - Foto: RONALD HISSINK
Foto: Ronald Hissink

Alle Koeien & Kansen-bedrijven en KTC De Marke hebben in 2018 een broeikasgasemissie van gemiddeld 1.145 kilo CO2-equivalenten per ton meetmelk.

Dit zijn de broeikasgassen die volledig aan melk zijn toegerekend. In 2018 werd 86% van de totale uitstoot van broeikasgassen aan melk toegerekend en 14% aan vlees. In 2017 lag het percentage voor melk op 82.

Dit meldt Wageningen Livestock Research.

Resultaten 2018

Over 2018 is met de KringloopWijzer voor 17 Koeien & Kansen-bedrijven (inclusief De Marke) weer een gemiddelde broeikasgasemissie berekend per ton meetmelk. In 2017 lag dit op gemiddeld 1.150 kilo CO2 per ton meetmelk (gebaseerd op een gemiddelde van 19 Koeien & Kansen-bedrijven). In 2017 werd 82% van de totale broeikasgasemissie op de Koeien & Kansen-bedrijven aan melkproductie toegerekend en 18% aan vleesproductie. De toerekening vindt plaats door de verhouding van de totale kilogrammen afgeleverde melk te vergelijken met de kilogrammen afgeleverd vlees van levende dieren (netto afgevoerde koeien, pinken en kalveren). Omdat in 2018 minder vlees is afgevoerd dan in 2017, is 86% van de totale uitstoot van broeikasgassen toegerekend aan de melkproductie. Dit is 4% meer dan in 2017.

Uitstoot van broeikasgassen

Van de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen in 2018 (ongeveer 1.145 kilo CO2-equivalenten per ton melk) is ruim 40% afkomstig van methaanemissie die vrijkomt bij pensfermentatie.

De emissie van methaan en lachgas uit de stal en mestopslag is voor de Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld ongeveer 180 kilo CO2-eq. per ton melk. De gemiddelde emissie bij het produceren van voer is op de Koeien & Kansen-bedrijven ongeveer 145 CO2-eq. per ton melk.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer