Koekje van eigen deeg voor FrieslandCampina

Coöperatie FrieslandCampina (RFC) schrijft historie. Nooit eerder werd een voorstel voor statutenwijziging afgewezen. Nu wel. Dat betekent dat de Ledenraad volwassen is geworden.

Die Ledenraad is trouwens veel te groot. In de voorstellen zou die veel kleiner worden. Ook dat is nu afgestemd. Jammer. Steeds minder boeren en nog steeds 210 ledenraadsleden. Veel te veel om een goede discussie over de voorstellen te hebben. Maar zolang die niet worden aangenomen zullen deze moeten beslissen over de bestuurlijke toekomst van RFC.

Lees ook: Herinrichting coöperatie FrieslandCampina stagneert

Koekje van eigen deeg

Het afwijzen van de voorstellen om de statuten te wijzigen is een koekje van eigen deeg voor de bestuurders van onze grootste zuivelcoöperatie. De laatste jaren hebben ze het laten gebeuren dat de afstand met de leden steeds groter werd.

Vorig jaar november was er een kleine opstand van Bezorgde boeren in het Oosten van het land. Ze stelden 8 eisen. Welke wel of niet zijn ingewilligd weet ik niet precies meer, maar het melkgeldreglement is – een beetje aangepast – wel doorgegaan. Evenals de vergadering van 17 december vorig jaar, die de bezorgde boeren wilden uitstellen. Dat gebeurde niet en dat is logisch. Wel had het een signaal voor de toekomst moeten zijn.

Niet geluisterd

Dat was het niet. RFC ging op dezelfde voet verder. De afgekeurde samenwerking met Natuurmonumenten gaat gewoon door. Kortom er werd niet geluisterd. Dat was ook de klacht van de Bezorgde boeren.

Het bestuur en dan zeker voorzitter Keurentjes mag zich wel eens achter de oren krabben. Onder hun bewind ging het mis tussen leiding en leden. Als een bestuur niet genoeg luistert naar de leden en geen bindend vermogen heeft de verstoorde verhoudingen te herstellen, is er werk aan de winkel.

Het bestuur en dan zeker voorzitter Keurentjes mag zich wel eens achter de oren krabben

Hanna knikt instemmend: “En nu niet tegenstemmende leden onder druk en vleierijen bepraten en dan komen met een aangepast voorstel. Dan blijft de onvrede.”

Zo is het. Laat drie tegenstemmers en drie voorstemmers van de Ledenraad komen met een voorstel dat wel acceptabel is. Met vooral als resultaat dat de leden zich weer gehoord voelen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.