Doorgaan naar artikel

Kort coronanieuws: Soepelere tijden mesttransport, dierenarts cruciaal beroep

Mesttransport. - Foto: Peter Roek

Mesttransport. - Foto: Peter Roek

Lees deze selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van 26 maart. De versoepeling van de rij- en rusttijden geldt ook voor mesttransporten en dierenartsen willen op de lijst van cruciale beroepen.

Versoepeling rij- en rusttijden geldt ook voor mesttransporten

De versoepeling van de rij- en rusttijden geldt ook voor mesttransporten, omdat deze binnen de categorie van cruciale beroepen vallen. Dat meldt Cumela Nederland. Nadat de agrarische sector expliciet tot de cruciale beroepen als onderdeel van de voedselketen is opgenomen, heeft Cumela Nederland de bevestiging van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gekregen dat mesttransport en -aanwending daar eveneens onder vallen.

De rij- en rusttijden voor mesttransport zijn met terugwerkende kracht sinds 14 maart tot en met 6 april versoepeld. Concreet betreft dit een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur, een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur. Een andere wijziging betreft de wekelijke rustperiode. Op dit moment geldt dat een wekelijkse rustperiode uiterlijk 6 dagen na het einde van de laatste wekelijkse rust moet beginnen. Dit wordt nu 7 dagen.

Voor het internationaal transport van mest en alle mogelijke belemmeringen aan grenzen verwijst Cumela Nederland naar de website van Transport- en Logistiek Nederland waar steeds een actueel overzicht van de situatie staat. Ook in de buurlanden is de voedselketen als cruciaal bestempeld.

Dierenartsen willen op de lijst van cruciale beroepen

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) roept het kabinet op per direct alle dierenartsen op de lijst van cruciale beroepen te plaatsen. Alleen zo kan de noodzakelijke medische zorg voor miljoenen dieren tijdens de coronacrisis gegarandeerd worden. Nu al wordt die zorg bemoeilijkt, omdat huidige regels tot veel onduidelijkheid leiden. In Europese landen als België, Spanje en Duitsland is dierenarts al wel aangeduid als cruciaal beroep. In Nederland hebben gesprekken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vooralsnog niet tot resultaat geleid.

Het aanduiden van dierenarts al cruciaal beroep is essentieel om miljoenen dieren noodzakelijke zorg te kunnen verlenen, stelt de KNMvD. Door als cruciaal beroep aangemerkt te worden, krijgen dierenartsen het recht om, ook tijdens verder beperkende maatregelen, de weg op te gaan, grenzen te passeren en contact te hebben met eigenaren of veehouders. Uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen en de adviezen van het RIVM.

Werkers Ierse vleesindustrie voelen zich onveilig

Bij twee vleesbedrijven in Noord-Ierland hebben groepen werknemers tijdelijk het werk stil gelegd, omdat ze vinden dat ze niet voldoende afstand kunnen houden tot hun collega’s. Bij Moy Park in Portadown ging het om ruim 100 mensen – hoewel de vakbond het heeft over 1.000. Bij ABP in Lurgan gaat het om 80 mensen.

Al onze werkprocessen zijn aangepast om aan de geldende eisen en richtlijnen te voldoen

Woordvoerders van beide bedrijven stellen in een reactie dat er een reeks maatregelen zijn getroffen om werknemers tegen besmetting te beschermen. “We hebben al onze werkprocessen onder de loep genomen en aangepast om aan de geldende eisen en richtlijnen te voldoen. De werkplekken hebben meer ruimte gekregen, de pauzes zijn opgesplitst en waar mogelijk hebben we afscheidingsschermen geplaatst”, aldus een woordvoerder van Moy Park. Moy Park, het grootste bedrijf van Noord-Ierland, kondigde eerder deze week honderden nieuwe medewerkers nodig te hebben om aan de sterk gestegen vraag vanuit de supermarkten te voldoen.

Duitse statistieken bevestigen hamsterwoede pasta en meel

Al in de laatste week van februari en de eerste week van maart kocht de Duitse consument dubbel zoveel meel en deegwaren (pasta) als vorig jaar in dezelfde periode. Dat registreert het Statistische Bundesamt (Destatis). De afzet van meel was in de laatste week van februari 192% groter dan in 2019.

Destatis heeft de cijfers verzameld tegen de achtergrond van de door de coronacrisis ontketende hamsterwoede. Rijst behoorde onder meer ook tot de populaire hamsterartikelen. Daarvan werd in de eerste week van maart 208% meer verkocht. Dat is echter nog niets vergeleken bij de stijging van de afzet van desinfectiemiddelen: plus 751%. Daarnaast toonde ook de Duitse consument opvallend veel belangstelling voor toiletpapier.

40.000 Fransen willen boer en tuinder helpen

Rond de 40.000 Fransen hebben zich tot donderdag 26 maart gemeld om bij boer of tuinder te gaan werken om de oogst binnen te halen. Het ministerie van landbouw heeft, na eerdere kritiek, de regels voor dat tijdelijke werk ook verduidelijkt.

We hebben al 24.000 mensen geselecteerd die zeker in aanmerking komen

“Meer dan 40.000 mensen hebben zich ingeschreven en hun beschikbaarheid aangegeven. Daaruit hebben we al 24.000 mensen geselecteerd die zeker in aanmerking komen. De andere 16.000 zijn voorlopig slachtoffer van het succes van de site, we kunnen de toevloed even niet aan. We zullen echter met allemaal contact opnemen”, zegt wijnboer Jérôme Volle, voorzitter van de arbeidscommissie van boerenbond FNSEA. Volle legt nog uit dat geprobeerd wordt kandidaten zoveel mogelijk aan agrariërs in de directe omgeving of in ieder geval regio te koppelen om overbodig reizen te vermijden. ‘’We hebben ook gegadigden uit heel Frankrijk dus we komen een heel eind.”

De Franse land- en tuinbouw komt vele duizenden seizoens- en andere krachten tekort wegens het sluiten van de grenzen en de vele ziektegevallen. Landbouwminister Guillaume kreeg eerder deze week echter kritiek op zijn oproep aan mensen die door de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn om de boeren te hulp te schieten. Veel werknemers mogen dat niet van hun vaste baas. Bovendien zijn er vragen over verzekeringen.

Het ministerie heeft nu een uitgebreide lijst regels en voorschriften gepubliceerd. Werknemers kunnen zonder veel plichtplegingen op het platteland aan de slag, maar moeten wat ze daarmee verdienen aftrekken van de tijdelijke WW. Wel moet toestemming worden gevraagd aan de vaste werkgever die dat via een versnelde procedure kan geven. Zzp‘ers en mkb-ondernemers die de boer of tuinder gaan helpen hoeven niet te vrezen dat dit hun aanspraak op steunregelingen in gevaar brengt.

Ierse zuivelindustrie bezorgd over melkpiek

De Ierse zuivelindustrie maakt zich zorgen over het verwerken van de komende melkpiek. Dairy Industry Ireland (DII) verwacht een recordpiek van 250 miljoen liter per week waarbij er nog maar 1 of 2% restcapaciteit bij de melkfabrieken zou overblijven. ‘’Er hoeft in deze tijd maar iets fout te gaan en we kunnen niet alle melk verwerken”, aldus directeur Conor Mulvihill.

Elke storing kan catastrofale gevolgen hebben, zowel voor boeren als voor ons coöperatieve systeem

DII is niet alleen bezorgd over mogelijke storingen of andere technische problemen in melkfabrieken maar ook over onderbezetting doordat werknemers weg blijven vanwege het coronavirus. ‘’Elke storing kan catastrofale gevolgen hebben, zowel voor de boeren als voor ons coöperatieve systeem. En dan hebben we het nog niet eens over het coronavirus. Gelukkig werken we allemaal samen, dit is een probleem op nationale schaal. Iedereen is bereid iedereen en vooral ook de boeren te helpen” denkt Mulvihill.

Het ophalen van de melk is ook een ‘enorme logistieke uitdaging’ is vanwege de in Ierland geldende strikte lockdown. De organisatie van de Ierse zuivelindustrie heeft de laatste weken noodplannen opgesteld die uitgaan van verschillende scenario’s. ‘’We werken nauw samen met de autoriteiten om ons door deze moeilijke periode te loodsen en te kijken wat we kunnen doen in het geval we melk niet kunnen ophalen of verwerken.”

Uniform registratieformulier voor schade tuinbouw

Tuinders kunnen op een uniforme wijze registreren welke schade ze lijden door de coronacrisis. De Taskforce Financiën van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw heeft hiervoor een uniform schaderegistratieformulier met handleiding ontwikkeld samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bij tuinders blijkt grote behoefte aan deugdelijke, uniforme en praktische schaderegistratie. Het formulier is zowel voor ondernemers in de teelt als voor de handel beschikbaar.

Bij het formulier en de handleiding staat een ‘disclaimer’. De schaderegistratie kan plaatsvinden zonder dat er op dit moment aanspraak valt te maken op een tegemoetkoming in die schade. De crisisorganisatie is bezig met een gedegen onderbouwde oproep aan het kabinet voor een Noodfonds, eerst voor de ondernemers in de sierteeltketen en snel daarna voor de groente- en fruitketen. Er is nog geen toezegging dat het fonds er komt en of en onder welke voorwaarden er straks aanspraak op is te maken.

Download het uniform schaderegistratieformulier en de bijbehorende handleiding op de website van Greenports Nederland.

Economische klap voor Duitse asperge- en aardbeientelers dreigt

Een harde klap voor speciale teelten zoals de asperges, maar ook voor de aardbeien. Zo schat de Nedersaksische boerenbond Landvolk de inreisstop voor buitenlandse seizoenswerkers in. De stop werd woensdag 17.00 uur van kracht op last van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken. Landbouwminister Julia Klöckner spreekt ook van een harde klap voor de telers en erkent impliciet dat dit niet direct haar bedoeling was. Niettemin heeft ze begrip voor de maatregel, met het oog op het doorbreken van de corona-infectieketen.

Landvolkpresident Albert Schulte to Brinke vreest een ‘economische ruïne’ voor veel van de bedoelde teeltbedrijven. De uitval van ervaren en ingewerkte krachten in zulke grote getale kan ad hoc niet zonder meer worden gecompenseerd, vindt Schulte to Brinke. Wel hebben vele Duitsers die momenteel door de crisis zonder werk zitten gereageerd op de oproep van Klöckner en hun diensten aangeboden en daar zijn de bedrijven blij mee. “Maar het werk van de buitenlandse seizoenskrachten zal vermoedelijk nauwelijks één op één door volledig nieuw personeel op de velden te doen zijn. (WV)

Belang landbouwbeleid aangetoond door hamstergedrag

Vietnam stopt met het exporteren van rijst. Kazachstan heeft eerder al de export van wortelen, suiker, aardappelen en tarwebloem opgeschort. Dergelijk hamstergedrag van overheden toont het belang van het Europees landbouwbeleid aan. “Jarenlang werd het Europees landbouwbeleid bekritiseerd, maar nu is het eerder een zegen”, volgens Jan van Hove, hoofdeconoom van de Belgische bank KBC. Dat meldt nieuwswebsite Vilt.be op basis van berichten in de Standaard. Dichterbij huis is een voorbeeld het besluit van Servië om de export van zonnebloemolie stop te zetten.

Zorg om het coronovirus is een belangrijke reden voor het besluit van Vietnam, de derde exporteur van rijst ter wereld na India en Thailand. Dat komt bovenop de effecten van droogte en verzilting in de Mekongdelta, het land is inmiddels begonnen met het opkopen van rijst.

Boerencamping draait een derde minder omzet door corona

Normaal gesproken staan de eerste kampeerders al op de boerenminicamping van Adrie en Simone Boogaard in Zoutelande, Zeeland. Nu staat er een enkele caravan. De verblijven zijn leeg, terwijl normliter het toeristenseizoen nu begint.

Vanaf de trekker met kunstmeststrooier vertelt Boogaard over de telefoon: “Zo tegen Pasen zijn er vaak veel Duitse toeristen bij ons op de camping, dan staan we twee weken vol. Nu vanwege het coronavirus dus niet. En dat zal ook nog wel even zo blijven, ben ik bang.”

De hoofdmoot van ons bedrijf is dus de recreatietak. Daar slaat corona nu een flink gat in

In Zoutelande heeft de ondernemer plek voor 25 caravans/tenten en nog eens 25 chalets. De landbouwtak van zijn bedrijf is een stuk kleiner: op 15 hectare verbouwt hij onder meer tarwe, suierkbieten en aardappels en teelt hij 13 verschillende soorten bloemen en ook spinazie voor de zaadvermeerdering. “De hoofdmoot van ons bedrijf is dus de recreatietak. Daar wordt nu een flink gat in geslagen. Dit is een domper voor ons bedrijf en het zal nog wel even zo rustig blijven. In ieder geval hoeven we nergens op te rekenen tot en met Pinksteren, want dan zijn alle evenementen afgelast. Hoe het nu verder moet? Wie zal het zeggen. Geen idee wanneer mensen weer op vakantie gaan.”

Mede-auteurs: Ruud Peijs, Wim Verseput

Beheer
WP Admin