Korte keten is voor liefhebbers

29-01-2021 | Laatste update op 08-08 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: ANP
Foto: ANP

Petje af voor lieden die proberen alternatieve vormen van landbouw aan de man te brengen.

Zoals nu weer de Korte Ketens. In de praktijk: hetzelfde doen als onze voorouders, die de eigen producten verkochten. Dan doen ze in minder ontwikkelde landen nog steeds. Daar heeft elk dorp een markt, waar vooral boerinnen hun zelf gemaakte of geteelde voedsel aan de man brengen. Een kwestie van ’s morgens geplukt, ’s avonds op het bord.

Taskforce

Dat zijn echte korte ketens. Die boerinnen weten dat direct contact met de klanten van het grootste belang is. Daar hebben ze geen Stichting Taskforce Korte Keten voor nodig. Die hebben wij wel. Gesteund door LTO, ZLTO en het ministerie van LNV met een heus bestuur en een Raad van Advies. Daarin zitten de onvermijdelijke professor Barbara Baarsma van de Rabo en een heuse prins: De Bourbon Parma. De zoon van prinses Irene, die zelf, zoals u ongetwijfeld nog weet, met bomen praat.

Cursussen over korte kortens

Deze Taskforce heeft ook een bedrijfskundige, Jan Willem van der Schans, in zijn geledingen. Bijna pensioengerechtigd bij de Universiteit van Wageningen, en is hij vorige zomer begonnen als zelfstandige. En nu geeft hij cursussen aan boeren over mogelijkheden van korte ketens. Dat wordt een masterclass genoemd. Dat geeft wat meer cachet.

Niet de toekomst

Ben ik tegen korte ketens? Nee. Is dat de toekomst van de landbouw in Nederland? Nee. Zeker, een aantal boeren zal hier gelukkig mee worden. Samen als boer en boerin produceren, fabriceren en verkopen. Voor een kleine club klanten, die geld willen betalen voor vooral het gevoel van vroeger.

Voor de liefhebbers

Niet iedereen is er voor in de wieg gelegd. Het is voor de liefhebbers, zowel boer als klant. Maar het staat haaks op de ontwikkeling, die richting grotere bedrijven en meer wereldhandel gaat. Daar hebben we onze FrieslandCampina’s voor.

Niet iedereen is er voor in de wieg gelegd. Het is voor de liefhebbers, zowel boer als klant

‘Toekomst ligt niet bij buren maar over de grens’

Hanna zegt: “Wat een luxe, dat we denken terug te kunnen naar het boeren van vroeger. Dat onze landbouworganisaties en het ministerie dit ondersteunen. Maar mij niet gezien. Onze toekomst met een verdienmodel ligt vaker over de grenzen dan bij de buren.”Beheer