Kostprijs melk in Nederland is en blijft hoog

De Nederlandse kostprijs van melk is en blijft hoog, blijkt uit recente nationale en internationale cijfers.

Accountantskantoor Flynth berekent voor 2019 een gemiddelde kritieke melkprijs van 37,8 cent per kilo melk. Dat is de melkprijs die minimaal nodig is om alle kosten en uitgaven precies te betalen.

Kritieke melkprijs stijgt gestaag

De afgelopen 10 jaar schommelt de kritieke melkprijs, maar laat een gestage stijging zien met 8 cent per kilo melk. Het wordt veroorzaakt door met name hogere toegerekende kosten per kilo melk en in mindere mate door niet-toegerekende kosten. Zo stegen de kosten voor melkproductie (zoals voer, veekosten en grasland) fors.

De kostprijsontwikkeling baart Flynth zorgen. Volgens het accountantskantoor heeft zo’n 66% van de bedrijven een melkprijs nodig van 36 cent of meer om alles te kunnen betalen. Circa 35% heeft zelfs meer dan 40 cent nodig. Aan de andere kant van het spectrum heeft 34% minder dan 36 cent nodig en 13% minder dan 32 cent per kilo melk.

Nederlandse kostprijs internationaal gezien hoog

Ook internationaal is de Nederlandse kostprijs hoog, laten recente cijfers van internationaal zuivelonderzoeksnetwerk IFCN zien. Binnen Europa heeft Nederland met bijna 43 cent per kilo melk de hoogste bedrijfseconomische kostprijs (inclusief eigen arbeid en kapitaal) van de belangrijke zuivellanden, gevolgd door Polen en Duitsland.

Bij een melkprijs van ongeveer 35 cent per kilo komt een veehouder dus 8 cent te kort. Met andere woorden: veehouders krijgen hun gewerkte uren lang niet allemaal betaald volgens een marktconform arbeidsloon. Daarbij wel de kanttekening dat de gegevens gebaseerd zijn op een beperkt aantal bedrijven, en dat er in de landen zelf ook verschillen zijn in omvang, productiesystemen en kostprijzen.

Laagste kostprijs in Nieuw-Zeeland

Bij de meeste belangrijke zuivellanden buiten Europa ligt de kostprijs rond de 27 cent per kilo. In Nieuw-Zeeland is deze met bijna 26 cent het laagst. In deze landen is de melkprijs ook lager dan in Europa, alleen in de VS ligt deze boven de 30 cent per kilo melk.

Overigens zegt de hoogte van de kostprijs veel, maar niet alles. Zo bepalen de opbrengsten in hoeverre er sprake is van marge. Op bedrijfsniveau is het belangrijk om de kritieke melkprijs te zien in relatie tot andere kenmerken zoals de hoogte van de financiering en de moderniteit van gebouwen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.