Koude douche voor landbouwsector van Rekenkamer

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
De Europese Rekenkamer in Luxemburg. - Foto: ANP
De Europese Rekenkamer in Luxemburg. - Foto: ANP

Europese Rekenkamer schudt landbouwsector wakker. De uitstoot van broeikasgas daalt niet meer.

De afgelopen tien jaar is de uitstoot van broeikasgassen uit de Nederlandse landbouw niet meer afgenomen. Deze conclusie van de Europese Rekenkamer voelt als een koude douche. Juist als het om broeikasreductie gaat, stond de landbouw er in Nederland immers behoorlijk goed op. Bij de vaststelling van ons Klimaatakkoord in 2019 was de uitstoot in vergelijking met ijkjaar 1990 al met 17% gedaald. Die winst is kennelijk vooral behaald in de eerste jaren. Het valt tegen om verder te komen dan het spreekwoordelijke laaghangende fruit.

Waar moet je met al die bioproducten heen als de consument ze niet pruimt?

De Rekenkamer stelt ook vast dat het Europese landbouwbeleid de afgelopen periode niks heeft bijgedragen aan reductie van uitstoot van broeikasgas uit de landbouw. Eurocommissaris Frans Timmermans zal zich hierdoor gesteund voelen met zijn Green Deal. Hij vangt de laatste tijd steeds meer tegenwind met zijn ambitieuze plannen, niet alleen vanuit de sector maar ook van Europese politici. Vooral het hoog gegrepen aandeel biolandbouw kan op scepsis rekenen. Waar moet je met al die bioproducten heen als de consument ze niet pruimt?

Gedragsverandering consument

Op die vraag heeft de Rekenkamer een realistisch antwoord. Zonder gedragsverandering bij consumenten gaat het niet. Dat geldt voor de consumptie van bio-producten net zo goed als om de vermindering van de vleesconsumptie. Je kunt de vleesproductie in de EU wel ontmoedigen of duurzamer maken, maar als de mensen hetzelfde willen blijven eten, gaan ze het importeren en verplaatst het probleem zich alleen maar.

Ingrijpen overheid

Hoe moet dat dan, consumentengedrag veranderen? Het idee dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun koopgedrag is niet bijzonder populair in het publieke debat. Alternatief is dat de overheid ingrijpt. Maar wie wil een overheid die én de productie én de consumptie gaat sturen? Dat wordt dan wel een heel ijskoude douche.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB
Beheer