Skip to content

Kraft Heinz wil ingrediënten verder verduurzamen

Kraft Heinz wil in 2025 alle tomaten voor Heinz Ketchup duurzaam betrekken. Foto: Canva

Kraft Heinz wil in 2025 alle tomaten voor Heinz Ketchup duurzaam betrekken. Foto: Canva

Kraft Heinz wil de ingrediënten die het gebruikt voor onder andere Heinz Ketchup duurzaam betrekken. Hoe dit er concreet uit gaat zien, is echter nog onduidelijk.

Kraft Heinz wil in 2025 alle tomaten voor Heinz Ketchup duurzaam betrekken. Dat is één van de nieuwe doelen van het voedingsmiddelenbedrijf die staan beschreven in het duurzaamheidsrapport over 2019. Duurzaam betrekken betekent in dit geval volgens de Duurzame Agrarische Praktijken van het bedrijf.

“Duurzame landbouwpraktijken doen meer dan alleen belangrijke natuurlijke hulpbronnen sparen. Ze hebben ook het potentieel om de oogstopbrengsten aanzienlijk te verhogen en telers en hun gezinnen meer economische kansen te bieden.” Wat die praktijken precies inhouden en waar tomatentelers zich aan moeten houden, wordt door de fabrikant, bekend in Nederland van onder andere Philadelphia zuivelspread, Brinta en Honig, echter niet exact beschreven.

Praktijken implementeren

Een zin in het verslag doet vermoeden dat het bedrijf het precieze programma voor duurzame praktijken nog moet vaststellen. “We zijn verheugd om te beginnen met het weer bewerken van dit programma en verbinden ons ertoe vooruitgang te delen.” Toch is Kraft Heinz naar eigen zeggen al langere tijd bezig met het zetten van ‘belangrijke stappen om zijn toeleveringsketen te versterken’ en ‘samen te werken met telers om de praktijken te implementeren’.

Grotere gewasopbrengsten wereldwijd

In het vorige duurzaamheidsverslag, over 2017, staat: ‘we vragen onze leveranciers Good Agricultural Practices (Goede Agrarische Praktijken, GAP) te implementeren’. Dat hielp volgens Kraft Heinz bij onder andere grotere opbrengsten, lager waterverbruik, lager gebruik van chemische middelen en minder bodemerosie.

Volgens de voedingsmiddelenproducent heeft zijn inzet voor duurzame landbouw geleid tot grotere gewasopbrengsten wereldwijd en een betere kwaliteit van het gewas. Zo verbeterden telers in Spanje de bodemgezondheid door het toevoegen van bodemverbeteraars, vanggewassen en andere grondbewerking om de organische stof en het vasthouden van water te verbeteren.

Palmolie en eieren

Niet alleen op het gebied van tomaten streeft Kraft Heinz naar verduurzaming. Ook voor andere ingrediënten in haar voedingsmiddelen zijn er doelstellingen. Zo wil de producent 100% van de palmolie die ze gebruikt in 2022 duurzaam en traceerbaar hebben. In 2019 was al het gehele volume palmolie RSPO-gecertificeerd. 99,3% was vorig jaar traceerbaar tot de verzamellocatie van de palmolie.

Ook op het gebied van dierlijke producten, vooral voor eieren, stelt Kraft Heinz doelen. De eieren uit Europa lopen hierin duidelijk voorop. Zo moet aan het eind van 2020 alle eieren die het bedrijf gebruikt uit Europa vrij-uitloopeieren zijn. In 2019 lag het percentage op 39%. Wereldwijd moeten de eieren in 2025 komen van bedrijven zonder kooisysteem. Vorig jaar was 70% van de eieren die het wereldwijd gebruikt kooivrij, aldus het bedrijf.

Varkensvlees

Voor varkens moet in 2025 al het varkensvlees komen van varkens waarbij de zeugen in ‘alternatieve huisvesting’ worden gehouden, met andere woorden: niet in individuele hokken in de drachtige periode. In Europa is dit al het geval, omdat dit volgens Europese wetgeving moet. Wereldwijd was dit vorig jaar voor 16% van het varkensvlees het geval.

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin