Skip to content

Krimp raakt boer harder dan zuivelindustrie

De melkproductie zal tot 2030 met 20 tot 25% afnemen.

Updated on:
Business
Commentaar
Agri
Krimp zuivelindustrie premium

Vooral bedrijven die basisproducten maken zoals melkpoeder en boter krijgen het zwaar. Foto: Canva

Dat de veehouderij forse krimp te wachten staat is nu al een paar jaar hét onderwerp van gesprek.

Schattingen van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving kwamen een tijd geleden al op tientallen procenten minder varkens, koeien en kippen in de jaren die voor ons liggen.

Maar niet vaak ging het over de melkproductie. De grootste verwerker, FrieslandCampina, hield zich lang op de vlakte bij de vraag hoe de melkproductie zich zou ontwikkelen. Heimelijk hoopte de zuivel erop dat de krimp opgevangen zou worden met verdere productieverhoging per dier. De combinatie van technische innovatie en fokkerij zou de productie wel op peil houden.

Afnemen van de melkproductie

Daar maakt Wageningen Economic Research nu gehakt van. De melkproductie zal tot 2030 met 20 tot 25% afnemen. In de jaren daarna kan het nog verder omlaag gaan. De Wageningse rekenmeesters komen op een iets gunstiger cijfer uit dan de 35% productiedaling die de melkveehouderij zelf eerder dit jaar becijferde, maar het blijft een enorme aderlating. Geen wonder dat het hele agrocomplex zich met hand en tand verzet tegen alles wat er nu op de landbouw afkomt.

Vooral zuivelbedrijven die basisproducten maken zoals melkpoeder en boter krijgen het zwaar

Opmerkelijk genuanceerd, bijna vlak van toon, is een andere Wageningse studie die tegelijkertijd verschenen is. Die gaat over de impact van de krimp voor de zuivelindustrie. Ja, er zullen klappen vallen, is de analyse. Vooral bedrijven die basisproducten maken zoals melkpoeder en boter krijgen het zwaar. Heel naar, maar voor de zuivelsector als geheel niet onoverkomelijk. Dat zijn niet de plekken waar de toegevoegde waarde zit, daar ligt niet het economisch zwaartepunt. Het meeste geld wordt verdiend met speciale producten. De makers daarvan kunnen hun grondstoffen ook uit het buitenland halen, die vallen niet om als in Nederland minder gemolken wordt.

Kortom, de krimp wordt het hardst gevoeld waar ze plaatsvindt: in de primaire sector zelf.

Snel delen

Afbeelding
Johan Oppewal

chef-redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin