Kritiek op spoedwet van verschillende kanten

Foto: ANP - Foto: BART MAAT
Foto: ANP

De Spoedwet aanpak stikstof krijgt kritiek van verschillende kanten. De Tweede Kamer heeft donderdag 28 november schriftelijk op- en aanmerkingen gemaakt bij het wetsvoorstel, dat volgende week woensdag 4 december al wordt behandeld.

De SGP zet grote vraagtekens bij de regels voor voermaatregelen. De SGP-fractie werkt aan een wijzigingsvoorstel om in elk geval de verplichte toevoeging van additieven of enzymen aan veevoer uit de wet te halen. In de melkveehouderij bestaan grote bedenkingen tegen de regels die Schouten voorstelt op het gebied van veevoer. In de wet staat de mogelijkheid om maximale gehalten van ingrediënten van veevoer vast te stellen, of om op andere manieren de samenstelling van voer te reguleren. Vooral bij ruwvoer is dat lastig, zegt de SGP, omdat het eiwitgehalte van bijvoorbeeld gras mede afhankelijk is van factoren waar de veehouder geen invloed op heeft.

Minder vergaande maatregelen

De SGP vraagt de minister om met het Landbouw Collectief te zoeken naar mogelijkheden om met minder vergaande maatregelen de stikstofuitstoot door de veehouderij te verkleinen. Het Landbouw Collectief heeft de afgelopen dagen meermalen overlegd met het ministerie. Woensdagavond besloot het collectief het overleg voort te zetten.

Voor de fractie van D66 is vooral de juridische houdbaarheid van de wet van groot belang. Woordvoerder Tjeerd de Groot zegt dat hij de wet zal toetsen aan de vraag of die in lijn is met de rechterlijke uitspraak van 29 mei en met het advies van de Raad van State.

Noodwet van PVV

De Tijdelijke noodwet stikstof (initiatiefwet van de PVV om de projecten zonder vergunningverlening door te laten gaan) heeft sympathie van CDA en VVD, maar ze ondersteunen de wet niet. D66 zegt zich niet te kunnen vinden in de lijn van de PVV-wet.

De VVD vraagt zich af of de PVV-wet de problemen niet vooruitschuift in plaats van oplost. CDA en D66 zeggen dat de Europese natuurregels niet toestaan om vergunningen zonder meer af te geven. Andere partijen hebben niet schriftelijk op de initiatiefwet van de PVV gereageerd.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer