‘Kritiek op stikstofgrens gebaseerd op onvolledig beeld’

Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

De kritiek van wetenschappers Jaap Hanekamp en Matt Briggs op de kritische depositiewaarden richt zich op een wetenschappelijk artikel dat niet ten grondslag ligt aan de gebruikte normen voor stikstofgevoeligheid van natuurgebieden.

Hoe een alternatief model moet worden beoordeeld, waarvoor Hanekamp en Briggs een aanzet geven, is aan de wetenschap. Dat is de reactie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de kritiek van Hanekamp en Briggs op het model voor de kritische depositiewaarden. De Stichting Agrifacts haalde een kritisch artikel van Hanekamp en Briggs aan en concludeerde dat het model ‘rammelt’ waarop de kritische depositiewaarden zijn gebaseerd.

Artikel uit 2014

Briggs en Hanekamp richten zich op een artikel uit 2014, maar dat ligt niet ten grondslag aan de in Europa en in Nederland gebruikte kritische depositewaarden, en evenmin aan de daarbij gebruikte methoden om onzekerheden te bepalen, aldus het ministerie.

‘Onvolledig onderzoek’

De Wageningse hoogleraar Integrale Stikstofeffectenanalyse Wim de Vries, die lid was van het Adviescollege Meten en Brekenen Stikstof (Commissie Hordijk), zegt in een reactie op de kritiek in Veeteelt dat het onderzoek van Briggs en Hanekamp onvolledig is. “Zij verwijzen naar één studie uit 2014, waarbij is gekeken naar het effect van toegediende stokstof op een ecosysteem en suggereren impliciet dat dit de basis is van de kritische depositiewaarden in Nederland. Maar het onderzoek naar de kritische depositiewaarden is gebaseerd op een aantal verschillende methoden, waarvan dit er maar één is.”

Een kritische depositiewaarde is nooit een absolute waarheid

De Vries zegt dat er altijd onzekerheden zijn. “Ook de kritische depotsitiewaarden kennen een bandbreedte (…). Een kritische depositiewaarde is nooit een absolute waarheid. Maar er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de kritische depositiewaarden in Nederland systematisch te laag zijn vastgesteld.”

Natuur

Dat het met de natuur op een aantal plekken in Nederland helemaal niet zo slecht gesteld is, betekent niet “dat het met de achteruitgang van de natuur meevalt”, aldus de Vries in Veeteelt. “Je mag uit enkele meevallers niet de conclusie trekken dat de kritische depositiewaarden niet kloppen.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.