Kritieke melkprijs daalt naar 36,5 cent per kilo

De kritieke melkopbrengst van melkveehouders is vorig jaar met 1,4 cent gedaald naar 36,5 cent per kilo melk. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van Flynth.

De kritieke melkprijs is de prijs die minimaal nodig is om alle kosten en uitgaven precies te betalen. De afgelopen tien jaar schommelde deze, maar de melkprijs laat over die periode een gestage stijging zien met 8 cent per kilo melk.

Lagere voerkosten

De verlaging van de kritieke melkprijs is vooral te danken aan lagere voerkosten. Het krachtvoerverbruik per dag blijft gelijk, maar de aankoopkosten voor krachtvoer en bijproducten liggen wat lager dan het jaar ervoor. Ook lagere kosten voor rente en aflossing en hogere overige opbrengsten dragen bij aan een gunstiger kengetal. Overigens lag de gemiddelde kritieke melkprijs in 2017 nog op 35,8 cent per kilo melk.

Gerealiseerde melkprijs 0,1 cent per kilo hoger

De gerealiseerde melkprijs komt in 2019 bij de Flynth-klanten uit op 37,8 cent; een stijging van 0,1 cent per kilo. Dat is vooral te danken aan hogere gehalten in de melk en toeslagen zoals weidepremie. De marge ligt in 2019 zodoende gemiddeld 1,31 cent hoger dan in 2018. De winst is 1,08 cent per kilo hoger.

Melkproductie per koe gelijk aan 2018

Uit de resultaten valt verder op dat de melkproductie per koe nagenoeg gelijk is aan die van 2018. De gehalten zijn met 4,5% vet en 3,59% eiwit een fractie hoger. In totaal werd in 2019 per bedrijf bijna 962.000 kilo melk afgeleverd. Het gemiddelde bedrijf had bijna 107 koeien staan tegenover 101 het jaar ervoor; het aantal ligboxen beleef gelijk op 129 stuks.

Minder jongvee, minder fosfaat

Het aantal stuks jongvee per 10 koeien is vorig jaar gedaald van 5,4 naar 5,0. In 2017 waren dat nog 6,0 stuks jongvee. Daardoor daalt de fosfaatproductie met 0,8 kilo naar 51,0 kilo per koe. Het gemiddelde areaal steeg ligt van 52,47 hectare in 2018 naar 54,77 hectare in 2019. Dat is voornamelijk groei in grasland.

Post omzet en aanwas stijgt met € 21 per koe

Na twee jaar van negatieve aanwas is in 2019 weer een positieve aanwas gerealiseerd. De post omzet en aanwas bedraagt daardoor € 220 per koe; een stijging van € 21 per koe. De totale voerkosten liggen € 84 per koe lager. Het saldo melkvee bedraagt € 2.188 per koe; een stijging van € 112 ten opzichte van het jaar ervoor. Opvallend is dat de niet-toegerekende kosten exact gelijk zijn aan die in het jaar ervoor.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.