K+S in de kijker bij financiële toezichthouder

22-02 | |
Logo K+S
Logo K+S

De boeken van kalimijnbouwer K+S worden op aanvraag van de Duitse toezichthouder op de financiële markten, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), nader onderzocht door de daarvoor aangewezen accountantsdienst.

De toezichthouder meent dat K+S mogelijk te weinig en ook te laat € 2 miljard heeft afgeschreven op zijn Canadese kalimijn Bethune. In het jaarverslag 2019 en het halfjaarsbericht 2020 is de opgegeven vermogenswaarde mogelijk te groot, vermoedt de toezichthouder. De omstandigheden – dat wil zeggen de kaliprijzen – waren al langer te laag voor K+S en dus had het concern daaruit eerder de consequenties moeten trekken en dat duidelijk moeten maken aan de aandeelhouders.

K+S verleent volledige medewerking

K+S heeft zich bereid verklaard zijn volledige medewerking te zullen verlenen aan het nadere onderzoek van zijn financiële verslaglegging. Het concern gaat ervan uit de verdenkingen uit de weg te kunnen ruimen. Het beursgenoteerde kalikunstmestbedrijf publiceert 11 maart zijn jaarcijfers over 2020.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.