Kuikenmarkt: rust op alle fronten

16-12-2022 | |
Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

De vleeskuikenmarkt zet de lijn van afgelopen weken door: de markt is rustig en overzichtelijk. Slachterijen doen hun ding, maar slachten niet meer dan nodig om aan de verplichtingen te voldoen. Maar het aanbod is ook niet overdadig, waardoor vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn.

Ondanks de geringe kooplust zijn er altijd bulten en gaten in het aanbod en verwerking. Daardoor ruilen of verhandelen slachterijen onderling nog wel wat kuikens. Er is dus wat vraag naar, maar ook aanbod van vrije kuikens. En die worden verhandeld voor prijzen die rond de contractnoteringen liggen. In Barneveld was men er deze week dan ook snel uit: de noteringen van zowel lichte als zware kuikens blijven staan op het niveau van de afgelopen weken: € 1,19 tot € 1,21 per kilo levend gewicht.

Weinig lichte kuikens

En juist van de lichte kuikens zijn er momenteel niet veel. Door de hoge stookkosten loont het voor pluimveehouders niet om (een deel van de kuikens) vroeg af te leveren. Daarbij zorgt vogelgriep voor angst om de stallen echt vol te leggen. Stel dat je in een gebied komt te liggen en niet mag uitladen, dan moet de hele stal vroeg geslacht worden. Daardoor wordt op voorhand al wat minder opgezet, waardoor er ook niet uitgeladen hoeft te worden.

De vleesverkoop geeft echter niet de ruimte om veel aan de prijs te doen, waardoor de noteringen ook voor de lichte vrije kuikens stabiel blijven.

Slachterijen zitten erg strak op de planningen

Niet alleen qua prijs is er stabiliteit, op het vogelgriepfront is het al even rustig. Doordat er geen nieuwe gevallen bij zijn gekomen, komt er ook meer rust in de planningen. Nu was het wel zo dat het aanbod van slachtrijpe kuikens juist door de beperkingen van vogelgriep te overzien was. Evengoed verwachten marktpartijen niet direct problemen als de invloed van vogelgriep naar de achtergrond verdwijnt. Slachterijen zitten erg strak op de planningen. Niemand gaat ‘dikke weken’ maken, omdat slachterijen dan hun eigen verlies creëren. Dit betekent niet dat boeren in gebieden die vrij komen niet weer op kunnen starten: ‘de boel zal uit elkaar worden getrokken’, zoals het in jargon heet. Oftewel; de periode van leegstand die de afgelopen tijd soms heel kort was, zal wat oplopen waardoor iedere pluimveehouder die wil ook weer aan de slag kan.

Of die wil er is hangt vaak ook samen met de energiecontracten die pluimveehouders hebben. Iemand met een oud contract met gunstige voorwaarden dat nog doorloopt, heeft in deze tijd waarop flink gestookt moet worden een andere financiële uitgangspositie dan een collega die op de vrije markt voor stroom en gas is aangewezen.

Geen grote wijzigingen

Met gebroken weken rond de feestdagen kan wel eens druk ontstaan. Dit jaar vallen de feestdagen voornamelijk in het weekend, waardoor de invloed op de slachtaantallen gering is. Vooralsnog worden er geen grote wijzigingen verwacht. Niet in het aanbod en niet in de vraag. De contractprijzen zullen naar het zich laat aanzien ook komende week op een vlak prijsniveau doorlopen.

Prognose: stabiele prijs.

Meer prijsinformatie over vleeskuikens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Keuper
Jacco Keuper Redacteur
Meer over


Beheer