Doorgaan naar artikel

Kwart rundvleesexport Brazilië is halal

Geüpdatet op:
Nieuws
Food
Foto: ANP

Foto: ANP

Een kwart van de rundvleesexport vanuit Brazilië is halal. Het grootste deel van de export van levend vee gaat ook naar islamitische landen. De verwachting is dat de markt voor halalproducten verder groeit.

Brazilië exporteerde vorig jaar 1,84 miljoen ton rundvlees met een waarde van € 6,8 miljard. Vooral de export naar China groeide vorig jaar naar 500.000 ton of 27% van de totale Braziliaanse rundvleesexport. Een andere markt, die goed is voor meer dan een kwart van de export, is die van halalrundvlees.

Markt

In 2019 leverde de export van 486.000 ton halal rundvlees de sector € 1,4 miljard op. De export van levend vee, met een waarde van € 319 miljoen, ging vrijwel geheel naar landen aangesloten bij de OIC. De OIC is de Organisatie voor Islamitische Samenwerking en 57 islamistische landen zijn hierbij aangesloten. Op de export van levend vee per schip is door dierenbeschermers vaak kritiek geuit en er zijn zelfs blokkades van transporten uitgevoerd. Volgens Ali Saifi, directeur van halal-certificeerder Cdial Halal, is dat volstrekt onnodig aangezien volgens de heilige geschriften dierenmishandeling ‘haram’ is. Een zondaar die voedsel of drinken geeft aan een dier dat dorstig of hongerig is kan daardoor toch in het paradijs komen en iemand die een dier laat verhongeren, zal gestraft worden. “Dit illustreert het grote belang van dierenwelzijn voor islamitische landen”, volgens Saifi. “Japan is een interessant geval, ze vragen om halalproducten, ook al zijn ze geen moslim, omdat de certificering niet alleen van religieuze aard is, maar ook technisch een standaard is, wat kwaliteitsproducten bewijst”, zegt Saifi

Halal en haram

Halal is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims is toegestaan. Wat niet is toegestaan en dus een zonde is, wordt als haram aangeduid. Het gaat hierbij zowel om handelingen als producten. Onder meer voor voedsel gelden regels waar een moslim zich aan dient te houden. Deze regels zijn afgeleid uit de Koran. Halalvlees is uitgebloed vlees van toegestane dieren, die volgens de islamitische voorschriften geslacht zijn. Sommige islamitische geestelijken vinden dat vlees van dieren die door een niet-moslim zijn geslacht, maar wel op de door de moslims voorgeschreven wijze, ook halal is. Deze verschillen in de interpretatie van de tekst in de Koran maakt dat er geen eenduidig keurmerk bestaat voor wat nu wel of niet halal is. Om aan de verschillende religieuze regels te voldoen zijn er in Brazilië meerdere certificeringsbedrijven actief. Naast Cdial zijn zijn dat de Federatie van Moslimverenigingen van Brazilië (Fambras) en het Islamitisch Centrum van Brazilië.

Nederlandse sector

Nederland is netto-importeur van rundvlees, maar dankzij de zuivelsector heeft Nederland een florerende kalfsvleessector. De producten daarvan vinden voor het overgrote deel een weg naar het buitenland. Dat zijn vooral landen in Midden- en Zuid-Europa, maar ook Arabische en islamitische landen. De balans voor Nederland komt op een uitvoerwaarde van € 2,8 miljard aan Nederlands rund- en kalfsvlees (COV). De verwachting is dat de markt voor halal rundvlees nog fors zal groeien. Wereldwijd telt de islamitische gemeenschap nu 1,8 miljard mensen en zal die naar verwachting in 2030 de 2,2 miljard mensen bereiken en uitgroeien naar 2,76 miljard mensen in 2050.

Snel delen

Jos van de Vooren

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin