Skip to content

Kweekvleesbedrijven aan zet om productiekosten te verlagen

Het is nog een helse opgave om de consument over te halen tot het eten van kweekvlees. Dat benoemt Ceel Elemans (ING).

Updated on:
Opinie
Innovatie
kweekvlees kosten

De energie-uitgaven die nodig zijn om bioreactoren te kunnen laten draaien voor het opkweken van dierlijke cellen zijn fors gestegen. Foto: Canva

Lange tijd was de beweegreden van start-ups van kweekvlees om echt vlees te produceren zonder uitbreiding van de veestapel. Dit oorspronkelijk idee om de koe als vleesleverancier overbodig te maken en daarmee dierenleed en CO2-uitstoot te voorkomen, is niet meer het doel.

Kweekvlees wordt ingrediënt voor plantaardige alternatieven om deze beter naar echt vlees te laten smaken en de kosten in de hand te houden. Deze strategiewijziging is al langer zichtbaar bij hybride producten, een combinatie van vleesproducten met plantaardige ingrediënten.

Kostenaspect belangrijker dan dierenwelzijn

Hoewel begrijpelijk voor een afgerond marketingverhaal, verdwijnt het voorkómen van dierenleed wat meer naar de achtergrond en voert het kostenaspect nu de boventoon. Productiekosten van kweekvlees zijn fors gestegen. Evenals de energie-uitgaven die nodig zijn om bioreactoren te kunnen laten draaien voor het opkweken van dierlijke cellen. Daarnaast drukken de fors gestegen rentelasten stevig op de kostbare investeringen. Tenslotte is de duurzaamheidsclaim van kweekvlees nog steeds niet onomstotelijk bewezen.

Consument in EU heeft voorlopig geen kweekvlees op zijn bord

Introductie van kweekvlees in Europa gaat nog lang duren. Allereerst gaat het om de schaalbaarheid om zo de kosten per eenheid fors omlaag te brengen. Dat is nodig om de prijs dichter bij die van traditioneel vlees te krijgen. Anders gaat de consument er nooit voor betalen.

Te strenge eisen EU aan kweekvlees

De EU stelt strenge eisen aan marktintroductie van kweekvlees, omdat zij dit ziet als novel food. Landen als Singapore en de VS zien kweekvlees niet als novel food en daar zijn de voedselautoriteiten minder streng en hebben kweekvlees al goedgekeurd. Daarom wijken bedrijven als Meatable en Mosa Meat ook uit naar deze landen. Het is nog een helse opgave om de consument over te halen tot het eten van kweekvlees. Een hybride oplossing van een gemengd product is daarbij waardevol.

Snel delen

De Miljoenennota, die vorige week is gepresenteerd door de regering, biedt het bedrijfsleven weinig steun, constateert Ceel Elemans, Sector Banker Food bij ING. Foto: ING
Ceel Elemans

Sector specialist Food bij ING Sector Banking

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin