Laag resultaat Varkens KI Twenthe door stoppers

Varkens KI Twenthe heeft in 2019 een financieel resultaat behaald van € 33, nagenoeg nul dus. In 2018 was het financieel resultaat € 18.669.

De daling van het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de opbrengsten met € 23.893. De daling is volgens KI Twenthe het gevolg van stoppende varkenshouders. De toegerekende kosten en de externe kosten zijn gedaald. De afschrijving steeg licht als gevolg van investeringen in onder andere nieuwe virusfilters.

Spermaprijs verhoogd

Voor 2020 is de spermaprijs verhoogd met 10 cent per dosis. Daarmee volgt KI Twenthe andere ki-organisaties die hun tarieven de afgelopen jaren al verhoogden

Begin 2019 ging de coöperatie nog uit van een daling van de sperma-afzet met 3%. Doordat er in de loop van het jaar negen nieuwe afnemers bijkwamen, bleef de afzetdaling beperkt tot 1,5%. Er zijn 335.841 doses verkocht. Zes van de negen nieuwe varkenshouders traden aan het eind van het jaar toe, waardoor hun invloed op de afzet beperkt is. Volgens KI Twenthe zorgt hun toetreding ervoor dat de afzet in het eerste kwartaal van dit jaar hoger ligt dan in dezelfde periode in 2019.

Populaire doses

Voor de vermeerdering waren afgelopen jaar de Maxter (+16.988 doses), de TN Tempo (+8.579 doses), de Belgische Piétrain (+1.689 doses), en de PIC410 (+ 2.404) populair. De ki-coöperatie had afgelopen jaar gemiddeld 180 beren op stal staan, dat is een bezetting van 100%. Gezien de populariteit is het aantal TN-Tempo- en Maxter-beren gegroeid, eind 2019 stonden er 46 TN-Tempo en 36 Maxter op stal.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.