Skip to content

Laatste TVL-ronde vanaf 28 februari open

Ondernemers kunnen vanaf maandag 28 februari 9.00 uur Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.

Updated on:
Business
Nieuws
Foto: ANP premium

Foto: ANP

Ondernemers kunnen vanaf maandag 28 februari 9.00 uur Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal van dit jaar via de website van RVO.

Het is zoals het nu lijkt het laatste kwartaal dat de regeling openstaat. Het kabinet laat weten na dit kwartaal te stoppen met het coronasteunpakket omdat Nederland weer ‘open’ is. Ook aan de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en het generieke uitstel van belastingbetalingen komt een eind. Het kabinet laat weten generieke coronasteun niet meer nodig te vinden nu de contactbeperkende maatregelen aflopen. Ze vrezen bovendien dat steun anders bij ondernemers terecht gaat komen die verlies lijden om andere redenen.

Regeling korter open

De laatste TVL-ronde staat korter open dan de eerdere regelingen. Ondernemers kunnen vanaf maandag een aanvraag doen tot en met 31 maart 17.00 uur. De drempel voor omzetverlies ligt bij minimaal 30%. Referentiekwartalen zijn voor deze regeling in principe het eerste kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020, met enkele uitzonderingen voor recenter gestarte bedrijven. Daarnaast moeten bedrijven minimaal € 1.500 aan vaste lasten hebben per kwartaal. Dat gaat om berekende vaste lasten, op basis van een vast percentage vaste lasten dat bij een bepaalde branche hoort volgens CBS-berekeningen.

Bedrijven mogen niet meer subsidie ontvangen in het kader van de coronasteunregeling dan een maximumbedrag, in het kader van staatssteunregels. Voor bedrijven in de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 290.000 (eerder was dit € 225.000), inclusief de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw, zo meldt RVO.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin