Lactoferrinefabriek van Vreba voorlopig van de baan

10-08-2021 | |
De carrouselmelkstal van Vreba Melkvee in Vredepeel melkt 80 koeien tegelijk. De melk wordt nu op het bedrijf gescheiden in room en magere melk. Vreba wil ook lactoferrine gaan produceren. - Foto: Hans Prinsen
De carrouselmelkstal van Vreba Melkvee in Vredepeel melkt 80 koeien tegelijk. De melk wordt nu op het bedrijf gescheiden in room en magere melk. Vreba wil ook lactoferrine gaan produceren. - Foto: Hans Prinsen

De Limburgse gemeente Venray weigert vooralsnog mee te werken aan een lactoferrinefabriek bij Vreba Melkvee in Vredepeel.

Het grootste melkveebedrijf van Nederland wil op het erf beginnen met de productie van lactoferrine, een melkeiwit dat wordt toegevoegd aan kindervoeding en dat een positieve werking op de gezondheid (antibacteriële en ontstekingsremmende werking) heeft. Zuivelverwerking is volgens het bestemmingsplan echter niet toegestaan op het melkveebedrijf.

Vreba Melkvee is in 2018 al begonnen met het verwerken van de eigen melk die wordt gescheiden in magere melk en room. Naast de bestaande installatie voor het pasteuriseren en scheiden van de melk wil Vreba hier ook lactoferrine gaan produceren. Voor de lactoferrinefabriek was een tijdelijke vergunning aangevraagd voor de periode van 7 jaar.

Vreba Melkvee wil duurzaam uitbreiden

Vreba Melkvee wil uitbreiden en investeren in innovaties. Verdere groei van de veestapel moet mogelijk worden gemaakt met milieuvriendelijke stallen, waarbij de reductie van methaan voorop staat. Het bedrijf had bij de gemeente met het oog op de voorgenomen groei gevraagd om uitbreiding van het bouwvlak van de huidige 9 naar 16 hectare.

Venray voelt daar weinig voor. “Er wordt nu geen medewerking aan de (door)ontwikkeling van het bedrijf verleend”, aldus burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. “Het gemeentelijk beleid omtrent grootschalige ontwikkelingen moet nog vorm krijgen. Voorgestelde ontwikkelingen zijn zo omvangrijk dat we niet vooruitlopend daarop deze zaken willen én kunnen beoordelen.”

Herziening van het bestemmingsplan is nodig om verdere groei van Vreba mogelijk te maken. Dit is nog geen gelopen race. “Met name de omvang (bouwblok) en de realisatie van een melkfabriek zijn afwijkend van onze bestaande en (naar verwachting) ook van toekomstige kaders”, constateren ambtenaren van de gemeente in een interne mededeling.

‘Illegale gebouwen en activiteiten’

De gemeente heeft eerder dit jaar ‘illegale gebouwen en activiteiten’ geconstateerd bij Vreba Melkvee. Het gaat onder andere om de huidige melkverwerkingsinstallatie, diverse sleufsilo’s en foliebassins waarvoor vergunningen ontbreken en die soms helemaal of gedeeltelijk buiten het daarvoor bestemde bouwvlak staan.

Vreba Melkvee, met meer dan 2.500 koeien het grootste melkveebedrijf van het land, had naast uitbreiding van het bouwvlak en een vergunning voor de lactoferrinefabriek, bij de gemeente een verzoek ingediend om deze bouwwerken te legaliseren. Venray weigert in elk geval om enkele foliebassins en een sleufsilo te legaliseren. Of Venray actie gaat ondernemen tegen de huidige melkverwerking op het bedrijf is nog niet duidelijk. “De gemeente onderzoekt nog waarop al of niet gehandhaafd gaat worden”, aldus een woordvoerder.

Garantstelling Rijk voor lening om te verduurzamen

De illegale activiteiten zijn pijnlijk voor de betrokken overheden, de gemeente en provincie Limburg, die al jaren samenwerken met het melkveebedrijf in projecten om het mestprobleem in De Peel te beperken. En voor het Rijk, dat naar nu blijkt een garantstelling heeft gegeven waardoor het melkveebedrijf een lening kon afsluiten van € 24 miljoen bij de NIBC Bank voor eerdere uitbreiding en verduurzaming van het melkveebedrijf.

Deze week werd bij het College van Beroep van het bedrijfsleven (CBb) duidelijk dat Vreba Melkvee graag meer wil investeren in innovaties, maar dat die plannen nu niet uitvoerbaar zijn. Tijdens deze zaak werd als reden genoemd dat het melkveebedrijf nu veel geld moet steken in fosfaatrechten, waardoor de financiële ruimte daarvoor ontbreekt. Het ministerie van landbouw zou Vreba te weinig fosfaatrechten hebben toegekend. Dat de gemeente Venray op dit moment weigert om mee te werken aan verdere groei, werd niet genoemd.

Vogelaar


Beheer