Lagere contractprijzen en hogere productiekosten

19-02 | |
NEPG adviseert telers eerst hun kostprijs uit te rekenen alvorens een contract te tekenen. - Foto: Peter Roek
NEPG adviseert telers eerst hun kostprijs uit te rekenen alvorens een contract te tekenen. - Foto: Peter Roek

NEPG adviseert aardappeltelers om contracten niet te snel te tekenen.

De ontwikkeling van de contractprijzen voor fritesaardappelen zijn niet in overeenstemming met ontwikkeling van de productiekosten. Dat concludeert de Noordwest-Europese aardappeltelersorganisatie (NEPG) na het publiceren van de contractprijzen door de aardappelverwerkende industrie voor het komende seizoen.

Hogere productiekosten niet vergoed

Prijzen voor levering af land en oktober/november zijn over het algemeen 5 à 10% lager dan vorig seizoen. Voor de lange bewaring (mei-juni 2022) is de daling minder, in de meeste gevallen zijn de contractprijzen voor die periode iets hoger dan die voor het seizoen 2020-‘21.

Vanuit verschillende landen komen bij NEPG geluiden binnen dat telers nog steeds aarzelen om contracten te ondertekenen, omdat met de aangeboden contractprijzen hun hogere productiekosten niet worden vergoed.

Hoewel de meeste contracten voor het komende seizoen al zijn ondertekend, dringt NEPG er bij telers op aan om een goede analyse van de productiekosten te maken voordat ze iets ondertekenen. Eventueel wachten met tekenen kan een optie zijn om de positie te versterken.

Hogere kosten voor teelt en bewaring

De hogere teeltkosten tijdens het laatste groeiseizoen komen voort uit meer gebruik van MH, hogere kosten voor beregening, loofdoding en gewasbescherming, terwijl ook de mechanisatiekosten stijgen. Voor de bewaring is sprake van een kostenstijging door reiniging van bewaarschuren en investeringen in renovatie en betere isolatie voor toepassing van verneveling. Daarbij zijn de kosten voor aankoop en toepassing van de nieuwe kiemremmers veel hoger.

Door de weersomstandigheden in het seizoen zijn er meer problemen met kiemen in de bewaring. Al verschilt dat wel per land.

Financiële problemen voor telers

De combinatie van soms veel hogere (en extra) kosten die telers de afgelopen maanden hebben moeten maken en lage opbrengsten, leidt in een aantal gevallen tot kritieke financiële problemen. Er gaan geluiden van uitstel van betaling voor grondhuur en pootgoed, waarbij aangeklopt wordt bij leveranciers of banken om extra krediet te verkrijgen.

Verschillende bedrijven in de verwerkende industrie in de hele NEPG-zone hebben geïnvesteerd in nieuwe of in uitbreiding van bestaande productielijnen (Duinkerken, Poperinghe, Peronnes, Lelystad). De industrie heeft duidelijk meer verwerkingscapaciteit en dus ook meer aardappelen nodig.

Meijering
Luuk Meijering Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.