Lagere mengvoerproductie EU in 2019

04-06-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Bulkwagen van Agrifirm aan een silo voor rundveevoer gekoppeld. Foto: Marten Sandburg Fotografie
Bulkwagen van Agrifirm aan een silo voor rundveevoer gekoppeld. Foto: Marten Sandburg Fotografie

Vorig jaar produceerden Europese mengvoerfabrikanten 0,9% minder mengvoer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van de Europese veevoerorganisatie Fefac.

De productie daalde naar 163,3 miljoen ton. De productie van rundveevoeders daalde met 2,2% in vergelijking met 2018. In dat jaar leidde de droogte tot slechte ruwvoeropbrengsten die werden gecompenseerd door voedergranen en mengvoer. Gunstigere weersomstandigheden in 2019 betekenden weer een terugkeer naar normale vraagpatronen van rundveevoeders.

Afrikaanse varkenspest

De productie van varkensvoer daalde vorig jaar met 0,5%, voornamelijk als gevolg van Afrikaanse varkenspest. De grootste dalingen waren er in Roemenië (-20%) en Bulgarije (-9%). In landen waar geen Afrikaanse varkenspest was, was de productie ongeveer gelijk aan tot iets hoger dan een jaar eerder. De productie van pluimveevoeders nam toe met 0,1%. De kleine vraagstijging verklaart Fefac door de toename van de invoer van pluimveevlees, maar ook door de toename van de voerefficiëntie.

<iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocuswidgets.net/5ed8b5c0be13f"></iframe>

Fefac verwacht dat de mengvoerproductie in 2020 daalt met 3 tot 6%. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de coronacrisis. De veevoerorganisatie ziet dat boeren hun productie verminderen en dat daardoor ook de vraag naar mengvoeders daalt. De productie van pluimveevoeders zal naar verwachting dalen met 5,2%, waarbij ook de import van pluimveeproducten van buiten de EU een rol speelt en nieuwe uitbraken van vogelgriep impact kunnen hebben.

De productie van rundveevoeders daalt met 4,1%, sterk beïnvloedt door de sluiting van de horeca en de lagere vraag naar vlees en zuivelproducten. Ook leggen strengere milieuregels druk op de veestapel. De productie van varkensvoer neemt naar verwachting af met met 2,3%, in lijn met de algemene dalende trend van de afgelopen jaren, aldus Fefac.

Kloosterman
Meer over


Beheer