Lagere prijzen op verlate mestmarkt

Het uitrijseizoen voor mest is losgebarsten. Dat is merkbaar in de afzetprijzen; deze liggen voor varkensmest nu € 2 tot € 3 per ton lager dan tijdens de piek van het opslagseizoen. Rundveemest is nog wat verder gedaald met € 4 tot € 5 per ton.

In de duurste gebieden in het Zuidoosten wordt tot zo’n € 24 per ton betaald voor varkensmest en tot € 15 per ton voor rundveemest. In het Midden en Oosten liggen de prijzen gemiddeld een paar euro lager. Vleesvarkensmest is vanwege de hoge fosfaatgehalten steeds moeilijker te plaatsen en gaat met name in het Zuiden volop naar de verwerking. Daarvoor gelden meer stabiele prijzen, wat ook doorwerkt op de vrije markt.

Uitrijden begon later door regenval

Door de langdurige regenval duurde het lang voordat de uitrijperiode voor drijfmest kon beginnen. De traditionele prijsdaling is daardoor laat ingezet. Loonwerkers en distributeurs rijden zich een slag in de rondte om alle mest op de plaats van bestemming te krijgen. Opslagen in de akkerbouwgebieden zaten bomvol en zijn als eerste leeggereden. Ook putten en opslagen bij de veehouders zijn aan de beurt, maar bij de lange afstanden met wat minder snelheid dan sommigen hopen. De mest van veebedrijven dichtbij het akkerbouwgebied was daardoor in de eerste weken meer in trek.

Markt verder ontspannen

De komende tijd kan de markt wat verder ontspannen. Hoe mestmarkt de rest van het jaar verloopt hangt onder andere af van de mate waarin het lukt om kelders en opslagen voldoende leeg te krijgen. Een aantal geraadpleegde distributeurs gaat ervan uit dat de tijd daarvoor te kort zal zijn. Volgt er een mooie (na)zomer, dan liggen de kaarten voor het rest van het seizoen en opslagperiode een stuk gunstiger dan als er ook dan uitrijproblemen zijn.

De verwachtingen afgelopen tijd waren dat ophaalprijzen voor drijfmest vanaf dit jaar gaan dalen. Dat is te danken aan een kleinere veestapel en een redelijk- tot goedlopende verwerking en export. De huidige ontwikkelingen zeggen niet zoveel over de kansen op een structureel vriendelijkere mestmarkt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.